Hur du använder tjänsten ESRI ArcGIS Online

Leica Infinity

Att slå samman mätdata med GIS-data är nu en enkel och smidig process i Infinity v.3.4 eftersom användarna kan ansluta direkt tjänsten ESRI ArcGIS Online. Användarna behöver bara logga in via sidan ”Services” (Tjänster) i Infinity för att få direkt tillgång till en lista över relaterade servrar. Det gör att användaren kan visa, ladda ner och lägga till olika data i ett Infinity-projekt. Offentliga servrar och servrar för karthantering kan inkluderas i ett projekt som karttjänster, även om användaren saknar inloggningsuppgifter till servrarna.

Läs mer om arbetsflödet i den här artikeln eller titta på instruktionsfilmen. 

Lägg till en ny ArcGIS-server för karthantering för att använda en bakgrundskarta

ArcGIS-kartservern kan läggas till i Infinity från listan på sidan Services (Tjänster). Du behöver bara ange servernamnet, komplett URL för webbtjänsten och inloggningsuppgifter vid behov. Den nya ArcGIS-kartservern är nu tillgänglig för användning i Infinity-projekt. För att använda tjänsten går du till rullgardinsmenyn i grundkartan och väljer den nya ArcGIS-kartservern.  Obs – du måste ha ett giltigt koordinatsystem. Använd knappen Feature Info (Info om egenskap) för att få tillgång till detaljerad information om kartobjekten. 

Leica Infinity mätningsmjukvara skärmbild arcGIS
Bild 1: Öppen kartserver i Nederländerna som används som bakgrundskarta i Infinity

 

Lägg till en ny ArcGIS Feature Server och ladda ned data

ArcGIS Feature Server kan läggas till i Infinity på samma sätt som ArcGis-kartservern. I projektet kan data importeras via knappen Get Feature (Hämta egenskap) som du hittar i verktygsfältet Home (Hem). I dialogrutan Get Feature väljer du helt enkelt de egenskaper du vill använda och väljer sedan Download All (Ladda ned alla) eller Current View (Ladda ned aktuell vy). De nedladdade egenskaperna visas från panelen View (Vy) och Navigator-panelen.

Leica Infinity mätningsmjukvara skärmbild arcGIS
Bild 2: Ladda ned egenskaper med Get Feature-funktionen

 

Anslut till tjänsten ArcGIS Online

För att ansluta till ArcGIS Online använder du inloggningsuppgifterna från listan Services för att godkänna åtkomst från Infinity.  När du loggat in kommer alla giltiga ArcGIS Online Feature Servers att vara tillgängliga i projekten. För att ladda ned och visa en lista över tillgängliga egenskaper väljer du Get Feature (Hämta egenskap) som du hittar i verktygsfältet Home (Hem). Välj Download All (Ladda ned alla) eller Current View (Ladda ned aktuell vy). Nya egenskaper kan visas på panelen View (Visa) och listas också i Navigator. För att visa de importerade egenskapernas attribut väljer du en funktion i Navigator och öppnar Attribute Table (Tabell över attribut) i snabbmenyn. De importerade egenskaperna läggs till i projektets Code Table (Kodtabell) och kan användas som egenskapskoder för datainsamling i fält. Egenskaperna kan visas i Code Manager under fliken Features (Funktioner).

Leica Infinity mätningsmjukvara skärmbild arcGIS
Bild 3: Importerade funktioner i Infinity-projekt 

Dela projektdata till tjänsten ArcGIS Online 

För att exportera data till ArcGIS Online-tjänsten måste aktuella data ha WGS84-koordinater eller så måste ett huvudkoordinatsystem anges. Användaren måste har behörighet för att använda funktionen ”Publish Features” (Publicera egenskaper)   för att exportera data till ArcGIS Online. För att exportera data till tjänsten ArcGIS Online väljer du aktuella data och sedan ArcGIS Online i menyn. Ange inloggningsuppgifter vid behov. Exporterade data visas i ArcGIS Online Web Map. 
 

Leica Infinity mätningsmjukvara skärmbild arcGIS
Bild 4: Vy över data i ArcGIS Online Web Map

Dra nytta av fördelarna med ett molnbaserat datautbyte och håll ditt team i loopen med uppdaterad information.
 
FILM: Se filmen om hur du använder tjänsten ArcGIS Online.

Här hittar du en spellistamed alla instruktionsfilmer om Infinity.

Av
Monika Bodziak
Product Engineer, Leica Infinity

 

Leica Infinity

Utbildning på nätet

Leica Geosystems har utvecklat en plattform för nätbaserad utbildning för att vidareutbilda kunderna i att använda instrumentens funktioner fullt ut.
Leica Geosystems har utvecklat en plattform för nätbaserad utbildning för att vidareutbilda kunderna i att använda instrumentens funktioner fullt ut.

Kontakta Leica Geosystems

Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.
Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.