Leica Cyclone MODEL

Samodzielne oprogramowanie do modelowania 3D, analizujące i konwertujące bogate dane ze skanowania laserowego

Leica Cyclone MODEL

Ogromna wszechstronność zastosowań i wydajność sprawiają, że Leica Cyclone MODEL to najbardziej popularne oprogramowanie do analizy obszernych danych pochodzących ze skanowania laserowego i przekształcania ich w ostateczne dane powykonawcze.

Do wielu zalet Cyclone MODEL należą m. in. potężne możliwości wizualizacji i nawigacji w chmurach punktów, a także najbardziej wszechstronny zestaw narzędzi wśród programów tej klasy. Narzędzia te znajdują zastosowanie w różnorodnych projektach, z zakresu inżynierii, budownictwa, zarządzania nieruchomościami, ochrony zabytków, kryminalistyki itp.

Cyclone MODEL zapewnia niezrównaną wydajność podczas obróbki danych w biurze dzięki automatyzacji wielu czasochłonnych zadań oraz jednoczesnej pracy wielu użytkowników na tych samych zbiorach danych, co jest zasługą obiektowej bazy danych Cyclone, na której oparto cały pakiet. Co więcej, Cyclone MODEL jest również gwarantem jakości i dokładności danych – cech, których użytkownicy na całym świecie oczekują od Leica Geosystems.

Cechy i zalety

 • Funkcja do obsługi skryptów
 • Bezpośredni import projektów Leica HDS i Leica Pegasus, w tym trajektorii
 • Bezpośredni import plików *.dp DotProduct
 • Import i nakładanie na skany obrazów pochodzących z kamer zewnętrznych iSTAR, Spheron, oraz Nodal Ninja
 • Nakładanie tekstur z użyciem edytora HDR
 • Różnorodne, szybkie i wygodne tryby wizualizacji.
 • Tryb Lotu do płynnej nawigacji 3D w chmurach, obsługuje myszy 3D
 • Pełna obsługa publikacji i odczytu LGS (uniwersalnych plików projektowych Leica Geosystems). Pliki LGS są w pełni obsługiwane przez wszystkie programy do skanowania laserowego / HDS firmy Leica Geosystems. Wszystkie Twoje cyfrowe dane dotyczące rzeczywistości, w dowolnym miejscu.
 • Obsługa obrazów w podczerwieni w standardzie BLK360, włącznie z wybieraniem temperatury na punkt
 • Wsparcie dla wstępnie zarejestrowanych projektów Cyclone FIELD 360
 • Obsługa łączy RTC360 Visual Inertial System (VIS)


Narzędzia do modelowania konstrukcji i instalacji obejmują:

 • Modelowanie metodą „best-fit”
 • Wpasowanie elementów zestandaryzowanych (katalogowych)
 • Wykrywanie kolizji
 • Automatyczne wykrywanie rur oraz automatyczne wyszukanie i wpasowanie modelu walca jako rurociągu

Narzędzia dla inżynierii lądowej i dziedzin pokrewnych obejmują:

 • Opracowywanie linii załamania z szablonów zawierających obiekty z przypisanym kodowaniem
 • Wybieranie i wskazywanie punktów na siatce
 • Aplikacja „Virtual Surveyor” – emulator pomiarów geodezyjnych
 • Wyodrębnianie przekrojów poprzecznych, profilów, warstwic
 • Tworzenie siatek TIN, określanie wielkości oczka
 • Obliczanie powierzchni, objętości i prześwitów

Czekamy na Ciebie

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszej oferty dotyczącej skanowania laserowego.
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszej oferty dotyczącej skanowania laserowego.