Leica Cyclone SERVER

Scentralizowany dostęp do danych przez wielu użytkowników

Leica Cyclone SERVER

Leica Cyclone SERVER to samodzielne oprogramowanie serwerowe, które umożliwia znaczące zmniejszenie nakładów pracy biurowej podczas opracowania danych, gdyż więcej niż jedna osoba ma możliwość przetwarzania danych pochodzących ze skanera laserowego. Jest to szczególnie korzystne przy dużych projektach obejmujących wiele dziedzin i przy napiętych terminach. Pakiet Cyclone SERVER jest pomyślnie stosowany w projektach instalacji przemysłowych, inżynierii lądowej i wodnej, architektonicznych i innych.

Cyclone SERVER korzysta z potężnej obiektowej bazy danych typu klient/serwer wywodzącej się z modułów do przetwarzania chmur punktów programów Cyclone oraz CloudWorx. Taka budowa bazy danych sprawia, że wielu pracowników biura posiada jednoczesny dostęp do danych chmur punktów, dołączonych obrazów oraz geometrycznych modeli powierzchniowych. Pozwala to na wyeliminowanie uciążliwego procesu kopiowania danych i związanych z tym kwestii synchronizacji działań, a ponadto zwalnia miejsce na dyskach twardych i zapewnia bardziej niezawodny dostęp do danych projektu w środowisku sieciowym.

Cechy i zalety
  • Tryb współdzielony/prywatny
  • Obsługa jedno- i wieloprocesorowych komputerów
  • Znana konstrukcja aplikacji rozproszonej w sieci, podobna do np. 3D Plant Design
  • Obsługa wszystkich aplikacji Leica Cyclone i Leica CloudWorx
  • Do 10 kont użytkowników
  • Może pracować na serwerze dedykowanym, lub w formie rozproszonej

Czekamy na Ciebie

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszej oferty dotyczącej skanowania laserowego.
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszej oferty dotyczącej skanowania laserowego.