Leica Cyclone SERVER

Centraliserad åtkomst till data för flera användare

Leica Cyclone SERVER

Leica Cyclone SERVER är en fristående servermjukvara som kan minska kontorstiden kraftigt för HDS-projekt när mer än en person finns för behandling av laserscanningsdata. Cyclone SERVER är särskilt användbar för stora projekt, tvärdisciplinära projekt och projekt med krävande tidsplaner. Den används med framgång inom projekt inom industri, väg- och vattenbyggnad, arkitektur och andra områden.

Cyclone SERVER bygger på den kraftfulla grunden med klient/server-objektdatabas i modulerna Cyclone och CloudWorx för punktmolnsbehandling för att ge flera personer samtidig åtkomst till punktmolnsdata, inbäddade bilder och geometriska ytmodeller. På så sätt slipper man bördan med datakopiering och tillhörande synkroniseringsproblem, frigör diskutrymme och ger säkrare åtkomst till projektdata i nätverksmiljöer.

Funktioner och fördelar:
  • Delat/odelat läge
  • Datorer med en eller flera processorer
  • Välbekanta nätdistribuerade tillämpningar som 3D-program för anläggningsplanering
  • Stödjer alla Leica Cyclone- och Leica CloudWorx-tillämpningar
  • Upp till 10 samtidiga användare
  • Dedikerad eller distribuerad serverimplementering

Kontakt gällande laserscanning

Kontakta oss för mer information om våra produkter inom laserscanning.
Kontakta oss för mer information om våra produkter inom laserscanning.