Aplikacja Kontrola Zagęszczania

Kontynuujemy naszą serię artykułów na temat aplikacji dostępnych w Leica Captivate.

Aplikacja, którą omówimy w tym artykule może pomóc w zagęszczeniu materiałów budowlanych, a tym samym zapobiec późniejszym problemom związanym z użytkowaniem obiektu. Zagęszczanie jest ważną częścią procesu budowy, a ta aplikacja może pomóc osiągnąć właściwy poziom zagęszczenia wymagany dla każdej warstwy materiału.

 Aplikacja Kontrola Zagęszczania

Wszystkie konstrukcje, takie jak drogi, koleje, mosty, fundamenty budynków, konstrukcje oporowe w ziemi, duże rury kanalizacyjne muszą być budowane na fundamentach wykonanych z solidnych warstw materiałowych. Przykładowo drogi są budowane przez układanie kolejnych warstw materiału (najpierw skała o większej średnicy, następnie skała o mniejszej średnicy, następnie warstwy asfaltu i tak dalej).

Ponieważ każda warstwa materiału jest układana, należy ją zagęścić - zwykle wykonuje się to za pomocą dużych walców lub zagęszczarek.

Każdy materiał musi zostać zagęszczony do określonego poziomu (zwykle wyrażony jako procent).

Aplikacja Kontrola Zagęszczania umożliwia wykonywanie powtarzalnych pomiarów na górze materiału, gdy jest on zagęszczany przez walec.

Podczas uruchamiania aplikacji można utworzyć nową warstwę. Oznacza to, że zestaw pomiarów jest wykonywany do nowo rozłożonej warstwy materiału. Należy zmierzyć kilka punktów, które są równomiernie rozmieszczone na powierzchni warstwy.


Po zmierzeniu wystarczającej ilości punktów naciśnij klawisz F5 (Gotowe). Teraz walec / zagęszczarka przejedzie po warstwie w pierwszej rundzie zagęszczania. Następnie mierzony jest drugi „poziom”, co oznacza, że ponownie mierzone są te same punkty.

Podczas korzystania z pomiarów bezreflektorowych, można to zrobić automatycznie, używając funkcji Tyczenia Punktów Automatycznych z menu Narzędzia w aplikacji (użyj Fn + F6 (Narzędzia)). Podczas korzystania z tej funkcji aplikacja automatycznie znajdzie te same punkty na powierzchniach, które zostały zmierzone dla pierwszego poziomu.


Po rozpoczęciu pomiaru punktów na drugim poziomie wyświetlany jest komunikat pokazujący procent punktów z pierwszego poziomu, które zostały zmierzone na drugim poziomie (100% oznacza, że wszystkie punkty poziomu 1 zostały zmierzone również na poziomie 2) i średnią różnicę wysokości między zmierzonymi punktami na poziomie 1 i poziomie 2.


Okno Ustawienia w aplikacji pozwala określić, przy jakim stopniu zagęszczenia materiał jest wystarczająco zagęszczony. Wartość domyślna wynosi 10%


Aby obliczyć współczynnik zagęszczenia, aplikacja określa odniesienie różnicy wysokości między poziomem 1 a poziomem 2 jako 100%. Następnie porównuje różnice wysokości kolejno mierzonych poziomów z tą różnicą wysokości odniesienia.

Gdy różnica wysokości między dwoma zmierzonymi poziomami (tj. po jednym przejeździe walca / zagęszczarki przez warstwę) jest mniejsza niż zdefiniowany limit (np. 10%) pierwszej różnicy wysokości, aplikacja oznaczy wszystkie punkty jako zielone i poinformuje użytkownika, że materiał został wystarczająco zagęszczony i zagęszczanie jest zgodne ze specyfikacją.


Następnie wyświetlone zostaną wyniki zagęszczania.


Można wykorzystać szablon do utworzenia kompleksowego raportu z pomiarów zagęszczenia.

Jeśli warstwy materiału nie zostaną wystarczająco zagęszczone, może to prowadzić do problemów podczas późniejszej eksploatacji drogi. Alternatywnie, jeśli warstwy zostaną nadmiernie zagęszczone, zostaną zmarnowane pieniądze. Ta aplikacja może pomóc w zapobieżeniu każdemu z tych problemów.

Tę aplikację można pobrać z Leica myWorld i ma ona okres próbny, więc zachęcamy do wypróbowania jej przed zakupem. Jeśli jesteś zainteresowany tą aplikacją, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Leica.

Przykłady wdrożeń

Przeczytaj, jak klienci z całego świata wdrażają nasze różnorodne rozwiązania, by kształtować inteligentne zmiany.
Przeczytaj, jak klienci z całego świata wdrażają nasze różnorodne rozwiązania, by kształtować inteligentne zmiany.

Kontakt z Leica Geosystems

Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.
Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.