5 ulepszeń w Leica Captivate v3.0, które usprawniają przełączanie się między projektami

Zmiana sposobu obsługi punktów osnowy geodezyjnej

Leica Captivate

Jako zapracowany geodeta lub inżynier budowy możesz mieć kilka projektów pomiarowych lub budowlanych, nad którymi pracujesz równolegle i być może codziennie przemieszczasz się między nimi. Oznacza to nie tylko przeniesienie instrumentu w nowe miejsce, ale także zmianę obiektu pomiarowego, punktów osnowy, danych projektowych, układu współrzędnych itp. w oprogramowaniu Leica Captivate.

Podczas korzystania z Captivate (a mamy nadzieję, że tak jest), przełączanie obiektu roboczego (obiekt do przechowywania danych pomiarowych) odbywa się poprzez proste przesunięcie w menu głównym. Ale przełączanie danych kontrolnych (danych używanych do ustawienia instrumentu, osnowa) i danych projektowych (danych do wytyczenia) nie odbywa się tak szybko.

Leica Captivate     Leica Captivate

Praca na różnych budowach w ciągu dnia

Nowa wersja Captivate v3.0 zostanie wydana 1 grudnia. Wprowadzi pięć głównych ulepszeń, które sprawią, że przełączanie się między projektami będzie o wiele bardziej wydajne. Rzućmy okiem na problemy, które rozwiązaliśmy w tej nowej wersji i zmiany, które wprowadziliśmy.

Kiedy zmieniam projekt, dlaczego moje dane projektowe i punkty osnowy nie zmieniają się wraz z moim obiektem?

W oprogramowaniu Captivate użytkownik wybiera obiekt, w którym chce zapisywać pomierzone dane. Obiekt ten znajduje się na karuzeli obiektów w menu głównym. W poprzednich wersjach Captivate, obiekt zawierający dane do ustawienia stanowiska tachimetru był wybierany w oknie Wybierz dane projektowe i to samo dotyczyło osiowań lub modeli DTM, które mają zostać użyte.

W przypadku przełączania projektów należy wybrać inny obiekt w menu głównym, a także inny zestaw danych kontrolnych (osnowa), danych projektowych, obiektów DTM i/lub osiowań. Może to stać się dość uciążliwe, gdy jest wykonywane często i może prowadzić do błędów, jeśli zapomnisz o zmianie jednego z obiektów i zostaną użyte nieprawidłowe dane.

Leica Captivate

Wybór punktów osnowy w Captivate

W nowej wersji Captivate, punkty osnowy, dane projektowe, modele DTM i osiowania można powiązać z obiektem wybranym w menu głównym. Oznacza to, że za każdym razem, gdy użytkownik idzie do pracy na innym projekcie, jedno przesunięcie palcem umożliwia wybór obiektu w menu głównym, a to automatycznie aktywuje w tle powiązane dane projektowe, punkty osnowy i osiowania. Oszczędza to czas przy przełączaniu projektów i zapobiega ewentualnym błędom, ponieważ poprawne dane są wykorzystywane automatycznie.

Leica Captivate

Wybór powiązanych obiektów zawierających punkty osnowy w Captivate v3.0


Leica Captivate

Wybór powiązanych obiektów projektowych w Captivate v3.0

Moje punkty osnowy znajdują się w kilku obiektach, czy istnieje sposób na ich użycie bez ciągłego przełączania obiektów kontrolnych?

W poprzednich wersjach Captivate, w oknie danych projektowych można było wybrać tylko jeden obiekt zawierający punkty i linie. Nowa wersja nie ogranicza ilości obiektów kontrolnych (zawierających punkty osnowy) powiązanych z obiektem roboczym wybranym w menu głównym. Oznacza to, że użytkownik może wybrać kilka obiektów zawierających dane kontrolne i kilka obiektów zawierających dane projektowe i połączyć je wszystkie z tym samym obiektem roboczym.

Dane ze wszystkich tych powiązanych obiektów i obiektu roboczego są łączone w tak zwany zestaw danych, który jest dostępny w różnych aplikacjach w razie potrzeby.

Na przykład w Widoku 3D aplikacji Mierz, wszystkie dane z powiązanych obiektów są wyszarzone, dzięki czemu można je zobaczyć, ale można je również odróżnić od danych pomiarowych.

W aplikacji Ustawienie stanowiska, wyświetlane są tylko dane z powiązanych obiektów, ponieważ zawierają one dane kontrolne użyte do ustawienia stanowiska.

Leica Captivate

Punkty z kilku obiektów połączone w zbiorze danych w Captivate v3.0

Jeśli wszystkie dane są połączone w zbiorze danych, czy mogę używać metod COGO z punktami z różnych obiektów?

Tak. Jak wspomniano wcześniej, zawartość powiązanych obiektów jest łączona w zbiorze danych. Aplikacja COGO uzyskuje dostęp do zestawu danych, więc w nowej wersji Captivate obliczenia COGO można wykonywać między punktami kontrolnymi, które znajdują się w kilku obiektach i punktami zawartymi w obiekcie roboczym.

Leica Captivate

Wybieranie punktów w COGO Azymut i odległ. ze współrzędnych w Captivate v3.0


Leica Captivate

Wybieranie punktów ze zbioru danych w COGO Azymut i odległ. ze współrzędnych w Captivate v3.0

Jeśli wszystkie moje dane kontrolne są połączone w jeden zestaw danych, jak mogę łatwo znaleźć moje punkty?

To bardzo dobre pytanie, ponieważ podczas łączenia wielu danych kontrolnych i projektowych z obiektem roboczym, zestaw danych może zawierać wiele punktów i linii.

W Captivate v3.0 właściwości każdego obiektu roboczego pokazują przegląd wszystkich powiązanych obiektów i umożliwiają dostęp do strony zestawu danych, która zawiera podsumowanie wszystkich punktów i linii zawartych w tych połączonych obiektach.

Użytkownik ma teraz możliwość uczynienia powiązanych zadań „widocznymi” lub „niewidocznymi”, co oznacza, że ​​punkty i linie z tego powiązanego obiektu są pokazywane lub ukrywane w zbiorze danych. Pozwala to na utrzymanie powiązania obiektów z obiektem roboczym do późniejszego wykorzystania, a tymczasowe ukrywanie treści poprawia wrażenia z przeglądania danych.

Leica Captivate

Edycja widoczności obiektu w Captivate v3.0

Ponadto do punktów znajdujących się w zbiorze danych można zastosować kilka opcji filtrowania. Nowa opcja filtrowania umożliwia zdefiniowanie wielu zakresów punktów, co daje użytkownikowi pełną swobodę w wyświetlaniu i ukrywaniu punktów.

Filtry punktów są następnie przejmowane przez aplikację, dzięki czemu można użyć filtra zakresu punktów, na przykład do zdefiniowania listy tyczenia na dany dzień. Pozwala to użytkownikowi skoncentrować się na wykonywanym zadaniu, widząc tylko niezbędne informacje, podczas gdy wszystkie istotne dane będą nadal powiązane z bieżącym obiektem roboczym.

Leica Captivate

Wykorzystanie nowego filtra Zakresów Wielu Numerów Punktów w oprogramowaniu Captivate v3.0


Leica Captivate

Wykorzystanie nowego filtra Zakresów Wielu Numerów Punktów w oprogramowaniu Captivate v3.0

Czy istnieje sposób na wyczyszczenie mojej karuzeli obiektów, aby łatwiej znaleźć obiekt?

Tak, jest. Wraz z nową koncepcją powiązanych obiektów wprowadziliśmy okno do zarządzania obiektami, do którego można uzyskać dostęp za pomocą przycisku F6 z menu głównego. To okno do zarządzania obiektami zawiera wszystkie obiekty dostępne na instrumencie i pozwala określić, które obiekty są widoczne na karuzeli obiektów w menu głównym. Tak więc, jeśli chcesz, aby było naprawdę czysto, możesz ukryć wszystkie oprócz bieżącego obiektu w menu głównym.

Leica Captivate

Ustawianie widoczności obiektów w menu głównym w Captivate v3.0

Ale byłem zadowolony ze sposobu działania Captivate; dlaczego muszę teraz zmienić metodę pracy?

Ty nie. Stary sposób pracy z obiektami jest nadal dostępny w Captivate v3.0 i możesz kontynuować pracę jak wcześniej po aktualizacji. Jeśli nigdy nie łączysz żadnych obiektów kontrolnych lub projektowych z obiektem roboczym, pewnie nie zauważysz nowej funkcji.

Skąd mogę pobrać nową wersję?

Nowe oprogramowanie terenowe Captivate v3.0 będzie dostępne do pobrania na portalu Leica myWorld po 1 grudnia 2017 r. Do instalacji wymagana jest licencja Customer Care Package (CCP) ważna co najmniej do 1 grudnia 2017 roku. Jeśli masz jakieś szczególne pytania lub życzenia, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Leica Geosystems.

 


Elke Hacker,

Starszy Manager Produktu, Oprogramowanie Terenowe, Leica Geosystems

Leica Captivate

Software with familiar apps and easy-to-use touch technology
Software with familiar apps and easy-to-use touch technology

Przykłady wdrożeń

Przeczytaj, jak klienci z całego świata wdrażają nasze różnorodne rozwiązania, by kształtować inteligentne zmiany.
Przeczytaj, jak klienci z całego świata wdrażają nasze różnorodne rozwiązania, by kształtować inteligentne zmiany.

Kontakt z Leica Geosystems w Polsce

Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.
Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.

5 ulepszeń w Leica Captivate v3.0, które usprawniają przełączanie się między projektami

Nowa wersja Leica Captivate zapewnia większą wydajność
Nowa wersja Leica Captivate zapewnia większą wydajność