Leica Captivate - Inwentarz

Leica Captivate - Inwentarz

Kontynuujemy naszą serię artykułów na temat aplikacji dostępnych w Leica Captivate.

Aplikacja, którą przedstawiamy w tym artykule byłaby bardzo przydatna podczas pomiaru wielu obiektów posiadających dużą liczbę atrybutów kodu - na przykład dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej.

Aplikacja Inwentarz

Ta aplikacja dodaje funkcje kodowania do aplikacji Pomiar, które nie są dostępne w ramach standardowych funkcji kodowania.


Kluczowymi cechami aplikacji Inwentarz są zagnieżdżone atrybuty i identyfikatory Inwentarza.

Zobaczmy, co to oznacza

Atrybuty zagnieżdżone sprawiają, że po wyborze jednej wartości atrybutu, określane są dostępne wartości atrybutów dla kolejnych atrybutów.

Jako przykład wyobraź sobie, że mierzysz samochody.

Mierzysz punkt, a kod punktu wybrany dla tego punktu to Samochód. Kod punktu Samochód zawiera 2 atrybuty.

Atrybut 1 nosi nazwę Kraj, a opcje na liście wyboru dla tego atrybutu to niemiecki, amerykański i japoński.

Atrybut 2 to Marka.

W trakcie normalnego korzystania z aplikacji Pomiar, podczas kodowania za pomocą takiej listy kodów, wszystkie marki byłyby dostępne na liście wyboru atrybutu 2, niezależnie od tego, który kraj jest wybrany dla atrybutu 1.

Aplikacja Inwentarz filtruje zawartość kolejnych atrybutów (w tym przypadku atrybutu 2) na podstawie tego, co zostało wybrane w poprzednich atrybutach (w tym przypadku atrybut 1). 

W naszym przykładzie, po wybraniu niemiecki dla atrybutu 1 (Kraj) zawartość atrybutu 2 (Marka) będzie filtrowana, aby wyświetlać tylko marki z Niemiec (Audi, BMW, Volkswagen)

Jeśli dla atrybutu 1 wybrano opcję amerykański, zawartość atrybutu 2 zostanie ponownie filtrowana, aby wyświetlać tylko marki z Ameryki (Chrysler, GM, Ford)


Identyfikatory inwentarza umożliwiają wprowadzenie unikalnego identyfikatora, który uruchomi automatyczne wypełnianie zdefiniowanymi wartościami pól kodów i atrybutów „połączonych” z tym unikalnym identyfikatorem.

W naszym przykładzie użytkownik mógł skonfigurować GB, aby system automatycznie wybierał następujące elementy

  • Kod: Samochód
  • Kraj: Niemiecki
  • Marka: BMW

i mógł skonfigurować AF, aby poniższe elementy były wybierane automatycznie

  • Kod: Samochód
  • Kraj: Amerykański
  • Marka: Ford

Wszystkie pola są wypełniane automatycznie na podstawie wprowadzonego identyfikatora i punkt może zostać szybko zapisany. Możliwe jest także zapisanie długiej listy poprawnie wypełnionych wartości atrybutów dla dołączonego kodu.

Unikalne identyfikatory inwentarza można wprowadzić ręcznie. Dostępna jest również opcja umożliwiająca rozpoczęcie zapełniania pól przez zeskanowanie kodu kreskowego. Kontynuując nasz przykład, oznacza to, że użytkownik może zeskanować kod kreskowy na samochodzie, który przekaże identyfikator GB do aplikacji Inwentarz. Kod i atrybuty 1 (Kraj) i 2 (Marka) zostaną następnie automatycznie wypełnione.

Czytnik kodów kreskowych można podłączyć do CS20 za pomocą połączenia Bluetooth.

Pliki zawierające reguły kodów (określające, w jaki sposób jedno pole atrybutów zmienia treść innego) oraz identyfikatory Inwentarza (określające, który identyfikator powoduje, który kod i wartości atrybutów należy wybrać) należy zdefiniować przed użyciem aplikacji, a następnie wybrać w Leica Captivate podczas uruchamiania aplikacji.


Szczegółowa instrukcja dla tej aplikacji jest dostępna na portalu myWorld i można ją pobrać z aplikacją.

Aplikacja posiada okres próbny, więc wypróbuj ją przed zakupem. Jeśli jesteś zainteresowany tą aplikacją, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Leica.

Przykłady wdrożeń

Przeczytaj, jak klienci z całego świata wdrażają nasze różnorodne rozwiązania, by kształtować inteligentne zmiany.
Przeczytaj, jak klienci z całego świata wdrażają nasze różnorodne rozwiązania, by kształtować inteligentne zmiany.

Kontakt z Leica Geosystems

Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.
Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.