Aplikacja Tyczenie Punktów Automatycznych

Leica Captivate - Czy wiedziałeś?

Oprogramowanie Leica Captivate oferuje wiele bardzo przydatnych funkcji w aplikacjach. Niektóre z tych aplikacji są fabrycznie załadowane na każdym instrumencie, a niektóre należy załadować po otrzymaniu instrumentu. Chcielibyśmy omówić niektóre z tych aplikacji.

Aplikacja Tyczenie Punktów Automatycznych

Po załadowaniu aplikacji Tyczenie Punktów Automatycznych do Leica Captivate, tachimetr będzie mógł automatycznie przełączyć się na tyczenie punktów poprzez iterację ich położenia. Tachimetr wykona pomiar, obliczy różnicę do tyczonego punktu, obróci się bliżej w kierunku punktu, ponownie wykona pomiar i tak dalej, aż do znalezienia właściwej pozycji.

Dzięki tej aplikacji możliwe są trzy typy automatyzacji:

1. Pozycja i wysokość

Ta funkcja umożliwia automatyczne celowanie przez instrument do wybranych punktów. Jeśli aktywowane jest ustawienie „automatyzacji”, wszystkie wybrane punkty będą celowane jeden po drugim. Instrument zatrzyma się na określony czas przed wycelowaniem do kolejnego punktu.

Ta funkcja jest bardzo przydatna, gdy potrzebujesz szybko sprawdzić, czy punkty znajdują się we właściwym położeniu.


2. Położenie i pomiar

Ta funkcja umożliwia automatyczne celowanie do wybranych punktów przez instrument, ale tylko w 2D (Y i X). W razie potrzeby instrument zignoruje wysokość tyczonego punktu i wykona iterację na współrzędne Y i X.

Jest to prawdopodobnie najbardziej przydatne, gdy chcesz automatycznie zlokalizować pozycję 2D (Y i X) i wysokość nie jest ważna.

Przykładowo wyobraź sobie, że musisz wywiercić otwory w betonowym podłożu. Otrzymałeś listę punktów do wytyczenia, które przedstawiają miejsca wiercenia. Niestety wysokość betonowego podłoża nie jest „poprawna” - nie jest taka sama jak wysokość punktu, który ma zostać wytyczony. Korzystając z metody Położenie i Pomiar oraz pomiaru bezreflektorowego, instrument wykona iterację do prawidłowego miejsca wiercenia.


3. Rzut na płaszczyznę pionową

Ta metoda jest podobna do metody Położenie i Pomiar, ale wykorzystuje zdefiniowaną przez użytkownika płaszczyznę pionową. Punkty do wytyczenia będą rzutowane prostopadle na płaszczyznę. Instrument wykona następnie iterację do żądanego położenia.

Przykładowo wyobraź sobie, że musisz wywiercić otwory w betonowej ścianie. Otrzymałeś listę punktów do wytyczenia, które przedstawiają miejsca wiercenia. Ale betonowa ściana nie jest „poprawna” - punkty, które otrzymałeś, nie „leżą” na powierzchni ściany (znajdują się „wewnątrz” lub na zewnątrz ściany). Przy użyciu metody rzutowania na płaszczyznę pionową i pomiarowi bezreflektorowemu, instrument wykona iterację do prawidłowego miejsca wiercenia (zakładając, że chcesz wywiercić otwór prostopadle do ściany).


Ta aplikacja jest obecnie dostępna tylko w Europie i tylko w języku angielskim, węgierskim i hiszpańskim. Jeśli jesteś zainteresowany tą aplikacją, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Leica, aby mógł określić możliwość udostępnienia tej aplikacji w Twoim regionie.

Przykłady wdrożeń

Przeczytaj, jak klienci z całego świata wdrażają nasze różnorodne rozwiązania, by kształtować inteligentne zmiany.
Przeczytaj, jak klienci z całego świata wdrażają nasze różnorodne rozwiązania, by kształtować inteligentne zmiany.

Kontakt z Leica Geosystems

Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.
Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.