Połącz się z usługami w chmurze Leica Captivate

Zapoznaj się z naszymi usługami opartymi na chmurze i zobacz, jak mogą one usprawnić Twoje procesy robocze.

Leica Captivate cloud data transfer expert insight key visual

Autor: Zühal Duran Goeminne

Zühal Duran Goeminne, nasz inżynier produktu, dołączył do nas, aby porozmawiać z nami na temat usług w chmurze w Leica Captivate. Przeczytaj wszystko o rozwiązaniach chmurowych w Captivate.


Wiele osób widziało ostatnio posty pokazujące, że Leica Geosystems i inni współpracownicy oferują rozwiązania do zarządzania danymi w chmurze. Zanim porozmawiamy o wspieranych usługach chmurowych, może powiesz nam, dlaczego firmy w ogóle potrzebują rozwiązania do zarządzania danymi?

W samym tylko USA ludzie generują w Internecie oszałamiającą ilość 4 milionów GB danych na minutę, jak podaje oparty na chmurze system operacyjny Domo. Są to tylko dane generowane przez osoby prywatne w Internecie. Wiele firm generuje również ogromne ilości danych. W przypadku geodetów i inżynierów mogą to być często specjalistyczne zbiory danych, takie jak chmury punktów, modele 3D BIM lub kompletne pomiary. Załóżmy, że pracownicy po prostu zapisują swoje dane na osobistych komputerach lub pozostawiają je na serwerze bez odpowiednich procedur zarządzania danymi - sytuacja może się bardzo szybko pogorszyć. Bez właściwego zarządzania danymi, cenne dane mogą zostać utracone lub stać się niedostępne, a wiele godzin pracy firmy zostanie zmarnowanych na próby odzyskania i zrozumienia słabo opisanych zbiorów danych. Niespójności w danych mogą również prowadzić do błędnych interpretacji. Firma Emerson Reliability Consulting podała niedawno, że średnio 30% danych tworzonych podczas projektowania i budowy projektu jest tracona po jego zakończeniu (więcej informacji można znaleźć w kursie online "Connecting the Dots Between Office and Field Using BIM360 Docs" autorstwa Deepak Maini & Aaron Coats).

Właściwe rozwiązanie do zarządzania danymi zapewnia, że wszystkie dane są zgodne z tzw. zasadami FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable). Koncepcja FAIR wywodzi się ze środowiska naukowego i ma na celu wspieranie otwartej nauki. Jej zasady są jednak powszechnie obowiązujące, nawet jeśli liczba osób mających dostęp do danych jest ograniczona, jak to zwykle ma miejsce w firmie. Nawet jeśli jesteś jedyną osobą, która ma dostęp do danych, jeśli będziesz potrzebował ponownego dostępu do danych za kilka miesięcy, dzielisz się z "przyszłym sobą".

Dlatego dane muszą pozostać łatwo dostępne i sprawne, a jednocześnie muszą być przechowywane w sposób bezpieczny i pewny. Ponadto na pierwszy plan wysuwają się dwie kwestie: "łatwy dostęp do danych" i "udostępnianie danych". Dostępność i osiągalność danych sprawiły, że zarządzanie danymi stało się o wiele ważniejsze. Jednak im więcej danych jest generowanych, tym bardziej potrzebne jest zarządzanie nimi.


Ok, rozumiem o co Ci chodzi - ale dlaczego konieczne jest przechowywanie danych w chmurze? Czy nie jest wystarczające i bezpieczniejsze, jeśli firmy po prostu przechowują swoje dane na własnych, bezpiecznych serwerach?

Absolutnie nie. Według Emerson Reliability Consulting, w 2020 roku 62% specjalistów budownictwa terenowego nadal będzie przesyłać swoje dane za pomocą arkuszy kalkulacyjnych lub nośników pamięci. Proces ten jest nie tylko żmudny i czasochłonny, ale również niesie ze sobą ryzyko. Dane mogą zostać uszkodzone na urządzeniach, urządzenie może zostać zgubione, dane pozostają na urządzeniu i mogą dostać się w niepowołane ręce. Awaria lub atak ransomware na komputery biurowe może doprowadzić do poważnej utraty danych, jeśli nie zostały wykonane odpowiednie kopie zapasowe.

Zarządzanie danymi w chmurze to centralne miejsce, w którym wszystkie Twoje dane są przechowywane na serwerze poza siedzibą firmy. Dane, które zapisujesz, organizujesz, edytujesz i udostępniasz, są udostępniane osobom upoważnionym. Usługi w chmurze przechowują dane w sposób bezpieczny i zaszyfrowany w sieci silnie strzeżonych serwerów w różnych lokalizacjach fizycznych o wysokim poziomie bezpieczeństwa cybernetycznego. Środki te sprawiają, że chmura jest znacznie bardziej odporna na uszkodzenia danych lub ataki złośliwego oprogramowania niż typowa sieć firmowa lub prywatny dysk twardy.


Captivate Cloud Services screenshot on a Leica CS35 Controller

Teraz opowiedz nam o wspieranych usługach w chmurze - czym są te usługi i jak przyczyniają się do przebiegu pracy nad projektem?

W najnowszej wersji Captivate obsługujemy usługi w chmurze Leica Exchange, Leica ConX, BIM360 Docs, i Bricsys 24/7 .

Jeśli weźmiemy pod uwagę korzyści płynące z usług online w świecie geodezji i inżynierii, łatwy dostęp do danych nabiera niebywałego znaczenia dla inżyniera pracującego w biurze i w terenie, zarówno pod względem oszczędności czasu, usprawnienia procesu pracy w obu kierunkach, jak i śledzenia i utrzymywania na bieżąco zadań projektowych.


Omówmy więc różne usługi w chmurze i opcje łączności, jakie Leica Geosystems przygotowała dla użytkowników, zaczynając od Leica Exchange.

Leica Exchange to narzędzie do organizacji danych online, które umożliwia wybieranie danych z komputera, nośnika pamięci lub sieci i przesyłanie ich bezpośrednio do dowolnego biura lub ekipy terenowej. Dzięki transferowi danych przez Exchange, użytkownik jest natychmiast informowany o statusie transferu, czy dane zostały wysłane czy są w trakcie przesyłania, a także jaki procent danych został uwzględniony w transferze. Aby korzystać z tej usługi transferu plików, musisz posiadać subskrypcję Exchange. W terenie Leica Captivate wysyła ukończone zadania do biura przez Internet, łącząc biuro z terenem. Dzięki niemu możesz wysyłać zadania i pliki z lokalnego komputera do dowolnego biura lub ekipy terenowej na całym świecie. W ten sposób każdy geodeta może okresowo wysyłać swoje dane pomiarowe do biura w celu ich dalszego przetwarzania bezpośrednio w programie Infinity lub innym oprogramowaniu biurowym. Leica Exchange oferuje możliwość włączenia lub wyłączenia danych zadania terenowego przed wysłaniem, dając Ci pełną swobodę w dodawaniu zdjęć i plików map do danych zadania, lub nie. Ułatwia to bezpieczne przesyłanie danych i eliminuje żmudny proces zapisywania danych na urządzeniu zewnętrznym, przenoszenia ich do biura, dostarczania ich do ekip terenowych i biurowych, a następnie ponownego kopiowania na komputer. Dzięki Leica Exchange możesz również przesyłać dane Leica Infinity, niezależnie od ich formatu.


A co z Leica ConX?

Leica ConX to oparte na chmurze rozwiązanie internetowe, szeroko wykorzystywane do przesyłania danych między produktami do sterowania maszynami Leica Geosystems oraz wymiany danych między terenem a biurem Captivate. Dzięki tej usłudze w chmurze, geodeta może łatwo wysyłać zadania terenowe do utworzonego wcześniej projektu ConX i pobierać przetworzone dane z biura. Daje to przewagę nad konkurencją poprzez usprawnienie przepływu informacji pomiędzy zespołami budowlanymi na placu budowy i w biurze.

ConX wykorzystuje kontrolę dostępu opartą na rolach, co oznacza, że można tworzyć profile użytkowników, w których członek projektu będzie miał pełne lub ograniczone uprawnienia, w zależności od zadań. Możliwe jest stworzenie struktury odzwierciedlającej hierarchię firmy, co pozwala na zbieranie wyników dla różnych poziomów hierarchicznych.

Aby wymieniać dane geodezyjne z ConX w Captivate, potrzebna jest licencja Leica ConX. Przy pierwszym połączeniu z ConX, na ekranie pojawi się kod parowania. Kod ten należy wpisać w odpowiednie pole w usłudze sieciowej, a po pomyślnym sparowaniu użytkownik może wysyłać i pobierać dane z projektu ConX. Dane pomiarowe mogą być okresowo synchronizowane z chmurą, a użytkownik może otrzymywać automatyczne powiadomienia w przypadku aktualizacji projektu.


Czy możesz powiedzieć nam więcej o BIM360 Docs?

BIM360 Docs to oparte na chmurze zarządzanie dokumentami budowlanymi, które pozwala na przechowywanie, przeglądanie i udostępnianie wszystkich dokumentów projektowych członkom projektu w jednej scentralizowanej bazie danych. Geodeci mogą bezpośrednio wysyłać dane zadania Captivate do istniejącego projektu BIM360 i pobierać zmodyfikowane dane z biura. Przeglądanie danych w BIM Docs pozwala na natychmiastowe sprawdzenie rysunków i modeli konstrukcyjnych bez potrzeby używania innych aplikacji. Poza tym, można by się zastanawiać jak śledzić pliki projektowe. Jeśli kiedykolwiek pracowałeś nad projektem, niezależnie od jego skali, zdajesz sobie sprawę, jak szybko pliki są zmieniane i aktualizowane równolegle. Tutaj właśnie wkracza BIM Docs. BIM Docs tworzy system kontroli wersji, który śledzi to, co jest aktualne, ale zachowuje poprzednie wersje. Dzięki temu użytkownik może bez wysiłku uzyskać dostęp do tych wcześniejszych plików i powrócić do nich, jeśli po drodze wprowadzono niepożądane zmiany. Co więcej, użytkownicy mogą łatwo porównać różne wersje w dowolnym momencie, a Leica Captivate podświetli wszystkie różnice, aby zaprezentować kompleksowy przegląd wszystkich zmian.

Po stronie biura użytkownicy produktów Autodesk mogą szybko udostępniać pliki projektowe i dokumentację zespołom terenowym, przesyłając je do Captivate, co przyczynia się do usprawnienia przepływu danych i skrócenia czasu realizacji projektu. Z perspektywy terenowej, geodeta może łatwo wysyłać pomiary powykonawcze z Captivate do Docs.


Leica obecnie obsługuje również Bricsys 24/7, czy możesz wyjaśnić co klienci powinni wiedzieć o tym wybitnym narzędziu do współpracy? 

Bricsys 24/7 to oparta na chmurze usługa do zarządzania dokumentami i automatyzacji procesów roboczych. Pozwala ona na przesyłanie danych poprzez chmurę bezpośrednio z terenu do biura i odwrotnie. W Bricsys 24/7, być może najbardziej interesującą z jego wielu funkcji jest to, że Bricsys 24/7 jest bezpośrednio połączony z BricsCAD, autorskim oprogramowaniem CAD firmy Bricsys, poprzez dokowany panel. Oszczędza to czas użytkownika poprzez wyeliminowanie jednego z etapów wymiany dokumentów: użytkownicy mogą aktualizować rysunki lub modele w oprogramowaniu projektowym i wysyłać je w teren bez otwierania przeglądarki internetowej. Innymi słowy, wymiana danych odbywa się bezpośrednio pomiędzy BricsCAD i Captivate, podczas gdy Bricsys 24/7 działa w tle. Poprzez panel 24/7, użytkownicy mogą łatwo sprawdzić status dokumentu z ikoną wskazującą, czy dokument jest w chmurze, czy ktoś aktualnie nad nim pracuje, czy jest aktualnie wysyłany lub czy jest zablokowany przez kogoś, aby zapobiec modyfikacji. Podobnie jak w Docs, użytkownicy mogą przeglądać pliki projektu w przeglądarce Bricsys 24/7 bez potrzeby korzystania z natywnego oprogramowania. Bricsys 24/7 zawiera również kontrolę wersji i zapewnia, że użytkownicy mają dostęp do najnowszej wersji każdego dokumentu, jednocześnie śledząc wszystkie wcześniejsze wersje plików. Captivate domyślnie pokazuje najnowsze pliki, ale może być również łatwo skonfigurowany do wyświetlania poprzednich wersji dokumentów.

Każda zewnętrzna usługa w chmurze zarządza licencjami opartymi na subskrypcji po swojej stronie, niezależnie od Leica Geosystems.


Co według Ciebie łączy te usługi w chmurze?

Coraz częściej zdarza się, że nasze urządzenia są podłączone do Internetu, albo okresowo, albo nieprzerwanie przez cały dzień - to właśnie ta łączność internetowa pozwala nam korzystać z usług danych w chmurze, zapewniając transfer i udostępnianie danych w czasie rzeczywistym o każdej porze i w każdym miejscu.

Licencje Leica Exchange i Leica ConX są obsługiwane bezpośrednio przez lokalnego przedstawiciela Leica Geosystems - w przypadku usług dodatkowych, aby uzyskać dostęp do usługi, może być wymagane uwierzytelnienie i/lub licencje. Na przykład, aby rozpocząć korzystanie z tej usługi online w Captivate, należy posiadać ważną licencję BIM360 Docs. Serwer BIM360 musi być uwierzytelniony za pomocą istniejących poświadczeń Autodesk i koniecznych do autoryzacji BIM 360 w celu uzyskania dostępu do Leica Captivate.


Czy usługi w chmurze są łatwe w użyciu?

Proces dla wszystkich tych usług jest dość podobny i bardzo prosty. Po skonfigurowaniu i podłączeniu konta, wystarczy wejść do odpowiedniej usługi Captivate, wybrać dane, które chcesz wysłać, oraz do kogo lub gdzie mają one trafić. Krótki filmik poniżej pokazuje jak szybko wysłać całe zadanie do kolegi za pomocą Leica Exchange - a następnie wysłać te same dane do innych współpracowników.


Gdzie nasi użytkownicy mogą uzyskać więcej informacji na temat tych usług?

W przypadku pytań dotyczących zakupu produktów, subskrypcji usług online lub wyceny, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem lub partnerem handlowym Leica Geosystems. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej Sprzedaży i wsparcia technicznego. Sprzedaż i wsparcie techniczne.

 Dziękuję Ci za Twoje spostrzeżenia, Zühal.

Zühal Duran Goeminne, Leica Captivate Product Engineer at Leica Geosystems

Zühal Duran Goeminne, Inżynier produktu @ Leica Geosystems AG


W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań dotyczących naszego oprogramowania i/lub sprzętu, prosimy o kontakt.  

Łączenie specjalistów pomiarowych z ich danymi

Przechowuj, przesyłaj i udostępniaj swoje dane wydajnie między terenem a biurem, aby usprawnić przepływ danych dzięki GeoCloud Drive, obsługiwanemu przez HxDR.
Przechowuj, przesyłaj i udostępniaj swoje dane wydajnie między terenem a biurem, aby usprawnić przepływ danych dzięki GeoCloud Drive, obsługiwanemu przez HxDR.

Leica ConX

Leica ConX to oparte na chmurze narzędzie do współpracy, które pozwala na efektywne zarządzanie wszystkimi projektami budowlanymi i udostępnianie danych związanych z realizowanymi pracami wszystkim zainteresowanym stronom.
Leica ConX to oparte na chmurze narzędzie do współpracy, które pozwala na efektywne zarządzanie wszystkimi projektami budowlanymi i udostępnianie danych związanych z...

Kontakt z Leica Geosystems w Polsce

Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.
Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.