Leica iCON iXE2 — System 2D

Najbardziej wszechstronne rozwiązanie 2D do sterowania koparką

Leica iCON excavate iXE2

Leica iCON iXE2 to łatwy w obsłudze, wielofunkcyjny system sterowania 2D, który ułatwia i przyspiesza kopanie. System umożliwia realizowanie wykopów o rożnych głębokościach oraz spadkach, w dowolnej orientacji, bez potrzeby każdorazowego zadawania parametrów pracy lub laserowej wysokości odniesienia. Wystarczy wprowadzić żądaną głębokość oraz spadki i rozpocząć kopanie.

Dokładna kontrola wykopów jedno- i dwuspadkowych oraz ich głębokości
iCON iXE2 informuje operatora o bieżącym położeniu łyżki względem zaprojektowanej wysokości i spadku, przyspieszając uzyskanie zadanego nachylenia powierzchni.

Zintegrowana obsługa głowic wychylno-obrotowych
iCON iXE2 zapewnia zintegrowaną obsługę głowic wychylno-obrotowych, dając operatorowi jasne wskazówki dotyczące bieżącej pozycji pochylenia i obrotu względem projektu. iCON iXE2 z obsługą głowic wychylno-obrotowych zwiększa wydajność i pozwala zmaksymalizować wykorzystanie i zalety rozwiązania do sterowania maszynami.

Elastyczny system, który można w pełni rozbudować
System iCON iXE2 można w pełni rozbudować, gdyż wykorzystuje uchwyt PowerSnap przyspieszający instalację systemu i przenoszenie paneli sterowania między maszynami. Rozpocznij pracę z systemem jednospadkowym i dokonaj jego rozbudowy do pełnego systemu dwuspadkowego, dodając czujnik obrotu i pochylenia poprzecznego łyżki. Dzięki dodatkowemu panelowi kontrolnemu 3D i odbiornikowi GNSS uzyskuje się bardzo wydajny system kontroli 3D, który umożliwia realizowanie wykopów względem modeli projektowych 3D.

Korzyści z wykorzystania iCON iXE2

 • Dokładna automatyczna kontrola płaszczyzny dwuspadkowej i wysokości
 • Prezentowanie wskazań „góra/dół” w czasie rzeczywistym na graficznym wyświetlaczu
 • Brak konieczności kontroli powierzchni
 • Maksymalizowanie wykorzystania swojej maszyny i zwrot z inwestycji przy dokładnym wykonaniu spadku już za pierwszym razem
 • Wyeliminowanie przekopania — łatwe i dokładne kopanie do projektowanego spadku Oszczędność materiału i paliwa
 • Używanie rozwiązania Leica iCON excavate iXE2 na wielu maszynach we flocie Uchwyt PowerSnap przyspiesza i ułatwia przenoszenie paneli sterowania między maszynami
 • Łatwe ustawianie świdra w pionie dzięki unikalnej funkcji PowerDriller
 • Precyzyjne kształtowanie krawędzi, spadków i konturów dzięki przystawkom  do obsługi głowic wychylno-obrotowych

Cechy systemu

 • Przyjazny interfejs użytkownika i intuicyjne graficzne menu
 • Klawisze funkcyjne umożliwiające natychmiastowy dostęp do ważnych funkcji
 • Wybór punktu odniesienia łyżki
 • Niebezpieczna wysokość — dźwiękowe ostrzeżenie pojawiające się, gdy łyżka przekroczy zadaną wysokość. Funkcja użyteczna podczas pracy pod kablami, mostami i wewnątrz budynków
 • Obsługa głowicy wychylno-obrotowej

PowerSnap
PowerSnap — zwiększa wygodę pracy i liczbę zastosowań maszyny 

 • Przygotowanie systemu do pracy w bardzo krótkim czasie
 • Szybkie przenoszenie paneli kontrolnych między maszynami pozwala efektywniej wykorzystać maszyny w terenie
 • Jeden uchwyt PowerSnap do wszystkich paneli kontrolnych iCON dla koparek i równiarek
 • Łatwy demontaż najważniejszych elementów systemu do bezpiecznego przechowania np. podczas nocnych przestojów
 • Bezstykowe i bezprzewodowe podłączanie panelu kontrolnego
 • Funkcja bezpiecznego wyłączania chroniąca system i dane
 • Unikalne możliwości opatentowanej funkcji „zaczep — odczep”

Kontakt z działem Systemów Sterowania

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych rozwiązań w zakresie sterowania maszynami.
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych rozwiązań w zakresie sterowania maszynami.

Leica MCH100 - Monitoring Maszyn

Rozwiązanie monitorujące w czasie rzeczywistym aktywność maszyny do robót ziemnych.
Rozwiązanie monitorujące w czasie rzeczywistym aktywność maszyny do robót ziemnych.

Kontakt z Leica Geosystems

Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.
Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.

Leica iCON excavate dla łyżek obrotowych

Kliknij, aby obejrzeć wideo

Kontakt z działem Systemów Sterowania

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych rozwiązań w zakresie sterowania maszynami.
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych rozwiązań w zakresie sterowania maszynami.