Leica iCON iXE2 - System 2D

Najbardziej wszechstronne rozwiązanie 2D do sterowania koparką

Leica iCON excavate iXE2
Leica iCON iXE2 to łatwy w obsłudze, wielofunkcyjny system sterowania 2D, który ułatwia i przyspiesza kopanie. System umożliwia realizowanie wykopów o rożnych głębokościach oraz spadkach, w dowolnej orientacji, bez potrzeby każdorazowego zadawania parametrów pracy lub laserowej wysokości odniesienia. Wystarczy wprowadzić żądaną głębokość oraz spadki i rozpocząć kopanie. Systemu można używać w połączeniu z panelami Leica iCON MCP50, MCP70 i MCP80, przy czym ten ostatni umożliwia korzystanie z mocowania PowerSnap.

 

Korzyści z wykorzystania iCON iXE2

  • Dokładna automatyczna kontrola płaszczyzny dwuspadkowej i wysokości
  • Prezentowanie wskazań „góra/dół” w czasie rzeczywistym na graficznym wyświetlaczu
  • Brak konieczności kontroli powierzchni
  • Maksymalizowanie wykorzystania swojej maszyny i zwrot z inwestycji przy dokładnym wykonaniu spadku już za pierwszym razem
  • Wyeliminowanie przekopania — łatwe i dokładne kopanie do projektowanego spadku Oszczędność materiału i paliwa 
  • Używanie rozwiązania Leica iCON excavate iXE2 na wielu maszynach we flocie Uchwyt PowerSnap do MCP80 przyspiesza i ułatwia przenoszenie paneli sterowania między maszynami
  • Łatwe ustawianie wiertła w pionie dzięki unikalnej funkcji PowerDriller
  • Precyzyjne kształtowanie krawędzi, spadków i konturów dzięki przystawkom  do obsługi głowic wychylno-obrotowych

Nowe nowoczesne 5'' i 7'' panele Leica iCON MCP50 i MCP70 zostały wyposażone w bardzo jasny ekran wielodotykowy, zapewniający doskonałą widoczność w dzień, w nocy i w każdych warunkach oświetleniowych. Oprogramowanie do koparek Leica iCON iXE2 działa wewnątrz naszej nowej inteligentnej skrzynki przyłączeniowej - już nie bezpośrednio z panelu - co poprawia ogólną wydajność systemu i zwiększa elastyczność w tworzeniu rozwiązań.

 

Dokładna kontrola wykopów jedno- i dwuspadkowych oraz ich głębokości


System iCON iXE2 informuje operatora o bieżącym położeniu łyżki względem zaprojektowanej wysokości i spadku, przyspieszając uzyskanie zadanego nachylenia powierzchni.

Zintegrowana obsługa głowicy wychylno-obrotowej


iCON iXE2 zapewnia zintegrowaną obsługę głowic wychylno-obrotowych, dając operatorowi jasne wskazówki dotyczące bieżącego kąta obrotu i wychylenia i względem projektu. iCON iXE2 z obsługą głowic wychylno-obrotowych zwiększa wydajność i pozwala maksymalizować wykorzystanie i zalety rozwiązania do sterowania maszynami.

Elastyczny, przystosowany do rozbudowy system z panelem MCP80


iCON iXE2 to system, który można rozbudowywać. Możesz rozpocząć od systemu do pracy jednospadkowej, a następnie rozbudować go do pełnego systemu dwuspadkowego, dodając czujnik obrotu i pochylenia poprzecznego łyżki. Dzięki dodatkowemu panelowi kontrolnemu 3D i odbiornikom GNSS uzyskasz bardzo wydajny system kontroli 3D, który umożliwia realizowanie wykopów zgodnie z modelem projektowym 3D.

Funkcje systemowe dla rozwiązania Leica iXE2


iCON iXE2 oferuje prosty interfejs użytkownika z intuicyjną grafiką. Urządzenie ma wybieralne punkty odniesienia łyżki i można je dostosować w celu zapewnienia szybkiego dostępu do ważnych funkcji. Co więcej, rozwiązanie Leica iXE2 ma ostrzeżenie o wysokości — dźwiękowy sygnał emitowany, gdy łyżka przekroczy zadaną wysokość. Funkcja użyteczna podczas pracy pod kablami, mostami i wewnątrz budynków.

Kontakt z działem Systemów Sterowania

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych rozwiązań w zakresie sterowania maszynami.
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych rozwiązań w zakresie sterowania maszynami.

Akademia Leica

Obejrzyj instruktażowe filmy dotyczące sterowania maszynami od Leica Geosystems.

Obejrzyj instruktażowe filmy dotyczące sterowania maszynami od Leica Geosystems.

Leica MCH100 - Monitoring Maszyn

Rozwiązanie monitorujące w czasie rzeczywistym aktywność maszyny do robót ziemnych.
Rozwiązanie monitorujące w czasie rzeczywistym aktywność maszyny do robót ziemnych.

Kontakt z Leica Geosystems w Polsce

Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.
Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.