Leica iCON iXE2 — System 2D

Najbardziej wszechstronne rozwiązanie 2D do sterowania koparką

Leica iCON excavate iXE2

Leica iCON iXE2 to łatwy w obsłudze, wielofunkcyjny system sterowania 2D, który ułatwia i przyspiesza kopanie. System umożliwia realizowanie wykopów o rożnych głębokościach oraz spadkach, w dowolnej orientacji, bez potrzeby każdorazowego zadawania parametrów pracy lub laserowej wysokości odniesienia. Wystarczy wprowadzić żądaną głębokość oraz spadki i rozpocząć kopanie.

Dokładna kontrola wykopów jedno- i dwuspadkowych oraz ich głębokości
iCON iXE2 informuje operatora o bieżącym położeniu łyżki względem zaprojektowanej wysokości i spadku, przyspieszając uzyskanie zadanego nachylenia powierzchni.

Zintegrowana obsługa głowic wychylno-obrotowych
iCON iXE2 zapewnia zintegrowaną obsługę głowic wychylno-obrotowych, dając operatorowi jasne wskazówki dotyczące bieżącej pozycji pochylenia i obrotu względem projektu. iCON iXE2 z obsługą głowic wychylno-obrotowych zwiększa wydajność i pozwala zmaksymalizować wykorzystanie i zalety rozwiązania do sterowania maszynami.

Elastyczny system, który można w pełni rozbudować
System iCON iXE2 można w pełni rozbudować, gdyż wykorzystuje uchwyt PowerSnap przyspieszający instalację systemu i przenoszenie paneli sterowania między maszynami. Rozpocznij pracę z systemem jednospadkowym i dokonaj jego rozbudowy do pełnego systemu dwuspadkowego, dodając czujnik obrotu i pochylenia poprzecznego łyżki. Dzięki dodatkowemu panelowi kontrolnemu 3D i odbiornikowi GNSS uzyskuje się bardzo wydajny system kontroli 3D, który umożliwia realizowanie wykopów względem modeli projektowych 3D.


Korzyści z wykorzystania iCON iXE2
•    Dokładna automatyczna kontrola płaszczyzny dwuspadkowej i wysokości
•    Prezentowanie wskazań „góra/dół” w czasie rzeczywistym na graficznym wyświetlaczu
•    Brak konieczności kontroli powierzchni
•    Maksymalizowanie wykorzystania swojej maszyny i zwrot z inwestycji przy dokładnym wykonaniu spadku już za pierwszym razem
•    Wyeliminowanie przekopania — łatwe i dokładne kopanie do projektowanego spadku Oszczędność materiału i paliwa
•    Używanie rozwiązania Leica iCON excavate iXE2 na wielu maszynach we flocie Uchwyt PowerSnap przyspiesza i ułatwia przenoszenie paneli sterowania między maszynami
•    Łatwe ustawianie świdra w pionie dzięki unikalnej funkcji PowerDriller
•    Precyzyjne kształtowanie krawędzi, spadków i konturów dzięki przystawkom  do obsługi głowic wychylno-obrotowych

Cechy systemu
•    Przyjazny interfejs użytkownika i intuicyjne graficzne menu
•    Klawisze funkcyjne umożliwiające natychmiastowy dostęp do ważnych funkcji
•    Wybór punktu odniesienia łyżki
•    Niebezpieczna wysokość — dźwiękowe ostrzeżenie pojawiające się, gdy łyżka przekroczy zadaną wysokość. Funkcja użyteczna podczas pracy pod kablami, mostami i wewnątrz budynków
•    Obsługa głowicy wychylno-obrotowej

PowerSnap
 PowerSnap — zwiększa wygodę pracy i liczbę zastosowań maszyny
•    Przygotowanie systemu do pracy w bardzo krótkim czasie
•    Szybkie przenoszenie paneli kontrolnych między maszynami pozwala efektywniej wykorzystać maszyny w terenie
•    Jeden uchwyt PowerSnap do wszystkich paneli kontrolnych iCON dla koparek i równiarek
•    Łatwy demontaż najważniejszych elementów systemu do bezpiecznego przechowania np. podczas nocnych przestojów
•    Bezstykowe i bezprzewodowe podłączanie panelu kontrolnego
•    Funkcja bezpiecznego wyłączania chroniąca system i dane
•    Unikalne możliwości opatentowanej funkcji „zaczep — odczep”

Leica MCH100 - Monitoring Maszyn

Rozwiązanie monitorujące w czasie rzeczywistym aktywność maszyny do robót ziemnych.

Skontaktuj się z Leica Geosystems

Znajdź swój kontakt z działem sprzedaży, wsparcia lub serwisem technicznym Leica Geosystems.