Leica Geosystems lanserar viktiga förbättringar för sina lösningar inom säkerhet på byggarbetsplatsen

leicasafetybanner

(Heerbrugg, Schweiz, 12 oktober 2021) Leica Geosystems, en del av Hexagon, tillkännagav idag att man kommer att genomföra viktiga förbättringar av företagets modullösningar för ökad säkerhet, Leica iCON PA10 och PA80 för byggarbetsplatser. Till en början fokuserade förbättringarna på lösningar för markpersonal men kommer nu även att omfatta kollisionsavvärjande teknik i farliga miljöer där maskiner, objekt och andra begränsade zoner utrustas med sensorer.

Byggarbetsplatser kan vara farliga. Tung trafik, stora maskiner, dålig sikt och döda vinklar medför stor risk för olyckor. – Vi lever alla genom våra sinnen, säger Brad Mullis, produktchef för personlarmssystem på Leica Geosystems. Vi vet vad det innebär att se, höra eller känna regn och sedan ändra vårt beteende genom att klä oss eller köra annorlunda. Men det är genom våra egna handlingar. Hur är det med själva regnet? Tänk om regnet kunde bete sig annorlunda i vår närvaro? Tänk om vår omgivning kunde vara medveten om oss?

Anläggningsbranschen räknas till de tre branscher med störst risk för allvarliga skador och dödsfall. Att ta itu med dessa risker var det främsta argumentet bakom utvecklingen av produktportföljen Leica Icon Safety Awareness. Den förbättrade tekniken från Leica Geosystems för ökad personlig säkerhet, hjälper till att förebygga incidenter på byggarbetsplatser. – Vårt mål är att tillhandahålla lösningar som skyddar tillgångar och infrastruktur, men framför allt gör det möjligt för fler människor att komma hem till sina familjer efter en hård dag på jobbet, avslutar Mullis.

Teknik med kollisionsavvärjande personlarmsystem kan vara den smartaste investeringen ett företag kan göra för att öka produktiviteten och säkerheten. Förbättrad synlighet och bättre feedback till maskinoperatörer och markarbetare minimerar risken för skador, tillbud och driftstopp på arbetsplatsen. Teknik för ökad säkerhet, som kan säkerställa att alla kan komma hem oskadda är en mycket bra investering på bygg- och anläggningsprojekten.

Synlighet i döda vinklar: systemet Leica iCON PA10 för personlarm och kollisionsavvärjning

Leica iCON PA10 är en enhet för olycksförebyggande som används på plats för att ge 360 graders synlighet av fotgängare som rör sig kring tunga maskiner. Personlarmsenheten upprättar olika zoner på upp till 50 m med konfigurerbara varningar runt alla typer av fordon. Tekniken förutser möjliga nära interaktioner mellan maskiner och fältpersonal och avger visuella, hörbara och vibrerande larmsignaler för både operatörer och markpersonal, så att eventuella olyckor kan undvikas. Ytterligare sensorer kan enkelt installeras på andra rörliga objekt och maskiner eller för att markera fast infrastruktur och andra ytor som ska undvikas. Effekten vad gäller döda vinklar och de personella, operativa och finansiella riskerna är betydande. Larmsystem som ökar säkerheten kan därmed bli en viktig hörnsten i interaktionen mellan människor, maskiner och andra värdefulla tillgångar på stora byggarbetsplatser och bidra till ett framgångsrikt resultat.

Din plattform för maskinstyrning blev just ännu smartare: integrering av Leica iCON PA10 för förbättrad säkerhet på anläggningsplatsen

Användare av den populära Leica MC1-maskinstyrningsplattformen kan dra nytta av den nya säkerhetslösningen. Integrationen med Leica iCON PA80 kommer automatiskt att varna föraren på den skärmenhet de redan använder på sina maskiner. MC1-plattformen ökar uppmärksamheten och möjliggör snabbare reaktioner oavsett om föraren arbetar i en schaktmaskin, en grävmaskin eller annan tung maskin. Med hjälp av molnaktiveringen i MC1 kan incidenter också loggas och distribueras för att möjliggöra visualisering, analys eller rapportering inom ett företags befintliga säkerhetsprocesser.

– Med hjälp av larmteknik, som varnar arbetare för möjliga faror och samtidigt samlar in data om incidenter i närheten, kan lösningar från Leica Geosystems både skydda arbetstagare och bidra vid riskplanering, säger Tommi Kauppinen, Chief Innovation Officer på Leica Geosystems maskinstyrningsavdelning. Leica iCON PA10 och PA80 utvecklades med just detta i åtanke. Efter många diskussioner och omfattande efterforskning på ett stort antal arbetsplatser tog vi, tillsammans med Hexagon Mining, hänsyn till alla potentiella risker vid utvecklingen av denna teknik för kollisionsavvärjning och personlig säkerhet. Det är spännande att se hur vår integrerade plattform MC1 växer för att inkludera allt fler faktorer vad gäller människor, produkter och andra värdefulla tillgångar och gör byggprojekt mer effektiva, produktiva och säkra.

Läs mer om lösningen här: https://leica-geosystems.com/sv-se/products/machine-control-systems/awareness-solutions

Kundcase

Läs om hur kunder från hela världen drar nytta av våra mångsidiga lösningar på ett smart sätt.
Läs om hur kunder från hela världen drar nytta av våra mångsidiga lösningar på ett smart sätt.