Mät exakt det du ser – hur GNSS-tekniken hjälper mätföretag att öka effektiviteten

Funktion

Av: Anne Pitkaenen

Många variabler komplicera mätteknikerns jobb. Att mäta en punkt där sikten mot himlen är begränsad kan vara besvärligt. Mättekniker arbetar ofta under stor tidspress för att mäta en anläggning innan den första grunden ska läggas.

Förbättrad effektivitet är ofta det första steget mot lönsamhet. Oavsett vilka utmaningar du står inför på platsen hjälper en tillförlitlig mätutrustning dig att övervinna alla hinder.


Att registrera otillgängliga eller skymda punkterOtillgängliga punkter är en lika stor del av mätteknikerns vardag som hjälm och varselkläder. Åtkomst till sådana punkter kräver ofta ytterligare utrustning, något som kan komplicera saker och dra ner arbetstakten.

Till exempel behöver du kanske registrera en punkt på andra sidan av en trafikerad väg. Det är svårt att korsa gatan säkert och trafiken gör att tiden rinner i väg. En annan vanlig utmaning är skymda punkter. Ta till exempel en punkt under ett utskjutande tak. Utan fri sikt mot himlen blir det svårt med en traditionell GNSS-rover.

I de flesta fall och med de flesta konventionella RTK-rovers har du ingen annan möjlighet än att mäta punkten med hjälp av extra utrustning, som t.ex. en totalstation eller en DISTO™.

Det är inget fel med detta tillvägagångssätt. Det fungerar. Men extra utrustning innebär mer att transportera mellan platserna, längre uppställnings- och bearbetningstid samt extrakostnader – och att allt går långsammare.

Med sin inbyggda kamera gör nya Leica GS18 I processen avsevärt enklare. När man står inför en svårtillgänglig punkt, som i exemplet med det utskjutande taket, finns det ingen anledning att försöka nå den på annat sätt. GS18 I gör att du kan gå längs med strukturen och ta bilder under tiden. Dessa bilder används för att registrera mätpunkter som sedan kan bearbetas i ett punktmoln. GS18 I definierar dessutom bildernas position och orientering så att de blir klara att använda för mätning direkt på fältet.


Mäter hundratals punkter på några minuterExakt kartläggning av hundratals punkter, oavsett om det handlar om hela fasaden på en byggnad eller flera rör som korsar ett dike, kan vara tidsödande. Detta gäller i synnerhet om verktyget du använder mäter strukturen punkt-till-punkt, vilket är fallet med vissa konventionella RTK-rovers.

GS18 I kan registrera platsen i bilder samtidigt som du går. Dessa bilder kan användas på fältet eller på kontoret för uppmätning av punkter i dem. Det innebär att även riktigt stora strukturer, som normalt skulle tagit flera timmar att mäta, nu registreras snabbare och effektivare. Dessutom riskerar du inte att missa någon mätpunkt.

Du behöver inte komma tillbaka till platsen för att mäta fler punkter eftersom du kan mäta upp dessa från bilderna. Det gäller även om behovet av nya punkter skulle uppstå.

På kontoret kan punkterna smidigt mätas med programvaran Leica Infinity på en större skärm. Kontorstid är generellt mindre kostsam än tid ute på plats – man slipper störningar och frustration orsakad av väder samtidigt som riskerna är mindre.


Granska data på plats

Vissa GNSS-system med bildregistrering tillåter inte granskning av det arbete du utför på platsen. Sådana system som använder en GNSS tillsammans med en kamera men saknar Visual Positioning-teknik, som GS18 I har, kräver ofta bearbetning på kontoret innan materialet kan användas för mätning. Det betyder väntetid för att man måste återgå till basen för att kontrollera att allt registrerats korrekt.

Det är helt enkelt opraktiskt. Om du besöker flera platser på en dag behöver du kunna granska och ladda upp arbetet i farten och säkerställa att du har allt du behöver innan du fortsätter till nästa jobb. Andra lösningar gör att du riskerar att behöva besöka flera platser för att korrigera fel, något som påverkar produktiviteten negativt.

GS18 I hanterar detta med större effektivitet. När du använder GS18 I:s Visual Positioning-funktion definierar den automatiskt bildernas position och riktning, så att de därigenom blir klara för mätning. Du behöver inte heller välja ut en punkt över flera olika bilder – GS18 I matchar automatiskt punkten. Allt du behöver göra är att välja ut punkten och starta mätningen för att direkt beräkna koordinaterna.

Det betyder att du slipper vänta tills du är tillbaka på kontoret för att kontrollera att du registrerat allt du behöver och kvaliteten matchar projektkraven. Med GS18 I är allt tillgängligt direkt. Du kan alltså granska resultatens kvalitet på plats och lämna återstoden av mätningen till stor skärm när du är tillbaka på kontoret.

Punkterna kan granskas på plats, vilket minimerar risken för misstag. Du behöver inte komma tillbaka till platsen för att korrigera misstag eller riskera att försena ett projekt medan du väntar på att återvända till kontoret.


GNSS stärker verksamheten

Mättekniker kommer sannolikt alltid att mötas av komplikationer i projekten, men rätt tekniklösning gör saker och ting enklare. Visual Positioning-tekniken ger tillgång till många punkter som tidigare inte gick att nå med enbart en konventionell GNSS-rover. Och med GS18 I får mätteknikern ett enklare, snabbare och effektivare verktyg för att ta itu med vad man än stöter på på platsen.

När man ska ta itu med ineffektivitet i ett mätföretag börjar man med utrustningen. GS18 I har lösningen på många av de problem som orsakar bristande effektivitet. Skaffa allt du behöver för att börja omvandla verksamheten med en enda lättanvänd enhet.


Vad är Leica GS18 I?Leica GS18 I är den mest mångsidiga GNSS RTK-rovern och gör att du kan mäta punkter på distans från bilder eller mäta med stavspetsen. Den har samma funktioner som GS18 T men med tillägg av Visual Positioning-teknik. Visual Positioning-teknik, sensorfusionsteknik som kombinerar GNSS, IMU och en kamera gör att användarna enkelt och effektivt kan komma åt punkter som tidigare varit oåtkomliga eller skymda.

Reporter subscription

Receive the latest updates about Reporter magazine.
Receive the latest updates about Reporter magazine.

Contact Leica Geosystems

Want to learn more? We're here to answer your questions.

Want to learn more? We're here to answer your questions.

Reporter 88

Download Reporter PDF
Download Reporter PDF

Around the world

Customers across the globe solving complex daily challenges using Leica Geosystems equipment
Customers across the globe solving complex daily challenges using Leica Geosystems equipment