Mål det du ser – Hvordan ny GNSS-teknologi hjelper landmålere å jobbe mer effektivt

Funksjon

Skrevet av: Anne Pitkaenen

En landmålingsjobb kan kompliseres av mange variabler. Det kan være vanskelig å måle et punkt med begrenset sikt mot himmelen. Landmålerne løper ofte om kapp med tiden for å få målt opp et anlegg før de første fundamentene legges.

Forbedring av effektiviteten er ofte det første trinnet mot en mer lønnsom virksomhet. Uansett hvilke utfordringer man står overfor på anlegget, er det lettere å overvinne hindringene med raskt og nøyaktig måleutstyr.


Registrering av vanskelig tilgjengelige punkter og punkter uten fri sikt mot himmelenVanskelig tilgjengelige punkter er en like naturlig del av landmålinger som hjelmer og refleksvester. Ofte trenger du ekstra utstyr for å håndtere dem, noe som kan være komplisert og tidkrevende.

Du må for eksempel kanskje kartlegge et punkt på motsatt side av en travel motorvei. Det er vanskelig å krysse veien på en trygg måte, og avsperring av trafikken tar opp tid på anlegget. En annen vanlig utfordring er punkter uten fri sikt mot himmelen. Ta for eksempel et punkt under en baldakin. Uten fri sikt mot himmelen er det utfordrende å måle med en tradisjonell GNSS-rover.

I de fleste tilfeller, og med de fleste konvensjonelle RTK-rovere, har man få andre muligheter enn å måle punktet med tilleggsutstyr som en totalstasjon eller en DISTO™.

Det er ingenting galt med denne metoden. Den fungerer. Men tilleggsutstyret betyr mer å transportere mellom anlegg, mer tid til oppsett og behandling samt ekstra kostnader – og alt dette gjør arbeidet mindre effektivt.

Den nye Leica GS18 I med integrert kamera gjør denne prosessen mye enklere. Når man står overfor vanskelig tilgjengelige punkter, som i eksempelet med baldakinen, slipper man å prøve å nå det med andre metoder. Med GS18 I kan man gå langs strukturen og ta bilder underveis. Disse bildene brukes til måling av punkter med landmålingskvalitet, og punktene kan behandles videre i en punktsky. GS18 I definerer dessuten bildenes posisjon og orientering automatisk slik at de umiddelbart er klare for målinger i felten.


Måler hundrevis av punkter på minutterNøyaktig kartlegging av flere hundre punkter, enten det gjelder hele fasaden på en bygning eller en mengde rør i en grøft, kan være tidkrevende. Dette gjelder spesielt hvis man bruker et verktøy som måler strukturen punkt for punkt, slik tilfellet er med noen konvensjonelle RTK-rovere.

GS18 I kan registrere et anlegg i bilder mens man går. Disse bildene kan brukes til å måle punktene de inneholder, både i felten og på kontoret. Det betyr at selv enorme strukturer som det vanligvis ville tatt flere timer å måle opp, kan registreres raskere og mer effektivt. Dessuten går man aldri glipp av et målepunkt.

Man trenger ikke å dra tilbake til stedet for å måle ytterligere punkter, fordi man kan måle dem i bildene også når det oppstår behov for nye punkter.

På kontoret kan punktene måles praktisk på en større skjerm med Leica Infinity kontorprogramvare. Tid på kontoret er vanligvis mindre kostbar enn tid på anlegget – det er ingen forstyrrelser, man slipper å tenke på været og det er færre risikoer.


Datavisning på anlegget

Noen GNSS-bildesystemer har ikke mulighet til å gjennomgå arbeidet mens man er på anlegget. Disse systemene, som bruker en GNSS sammen med et kamera, men som ikke har visuell Visual Positioning-teknologi slik GS18 I har, krever ofte behandling på kontoret før de kan brukes til måling. Det betyr at man må vente med å kontrollere om alt er registrert på riktig måte.

Det er upraktisk. Hvis du jobber på flere steder samme dag, har du behov for å gjennomgå og laste opp arbeidet mens du er på farten, for å sikre at du har alt du trenger før du fortsetter til neste jobb. Ellers er det risiko for at man må dra tilbake for å korrigere feil, noe som påvirker produktiviteten negativt.

GS18 I har en mer effektiv tilnærming til dette. Når du bruker Visual Positioning-teknologien i GS18 I, definerer den automatisk bildenes posisjon og orientering slik at de er klare til å brukes til målinger. Det er heller ikke nødvendig å finne et punkt i flere bilder – GS18 I matcher punktene automatisk. Det eneste du trenger å gjøre, er å velge punktet og måle det for å beregne koordinatene automatisk.

Det betyr at du slipper å vente til du er tilbake på kontoret med å kontrollere at du har kartlagt alt du trenger og at kvaliteten oppfyller kravene i prosjektet. Med GS18 I er alt tilgjengelig umiddelbart. Du kan altså kontrollere kvaliteten på stedet, og utføre resten av målearbeidet på en større skjerm på kontoret.

Punktene kan gjennomgås på stedet slik at risikoen for feil reduseres. Du trenger ikke å dra tilbake til anlegget for å korrigere feil eller forsinke prosjektet mens du venter på å komme tilbake til kontoret.


GNSS styrker virksomheten

Landmålere kommer sannsynligvis alltid til å støte på komplikasjoner i prosjektene, men den rette teknologien gjør arbeidet enklere. Visual Positioning-teknologi gir tilgang til mange punkter som tidligere var utenfor rekkevidde med bare en konvensjonell GNSS-rover. Og med GS18 I har landmålerne nå et enklere, raskere og mer effektivt verktøy til å håndtere alt de møter ute på anlegget.

Bekjempelse av ineffektivitet i landmålingsvirksomheter starter med utstyret. Og GS18 I er et svar på mange av de vanlige problemene som forårsaker ineffektivitet. Få alt du trenger for å videreutvikle virksomheten i én brukervennlig enhet.


Hva er Leica GS18 I?Leica GS18 I er den mest allsidige GNSS RTK-roveren av landmålingskvalitet, og gjør det mulig å måle fjerne punkter fra bilder eller måle med enden av stangen. Den har de samme funksjonene som GS18 T, men med Visual Positioning-teknologi i tillegg. Visual Positioning-teknologi og ulike sensorer som kombinerer GNSS, IMU og et kamera, lar brukerne måle punkter som tidligere var utilgjengelig eller blokkert, på en trygg og effektiv måte.

Our Latest News

Find out about the latest happenings with Leica Geosystems brands.
Find out about the latest happenings with Leica Geosystems brands.

Contact Leica Geosystems

Want to learn more? We're here to answer your questions.

Want to learn more? We're here to answer your questions.

Reporter 88

Download Reporter PDF
Download Reporter PDF

Around the world

Customers across the globe solving complex daily challenges using Leica Geosystems equipment
Customers across the globe solving complex daily challenges using Leica Geosystems equipment