Förberedning av byggplats och terrassering

Maskinmottagare

Maskinmottagare för grävarbeten.

Leica iCON iGD3 – 3D-system

3D-avjämning med TPS/GNSS för kompaktlastare och bandschaktare.