Design och visualisering

MicroSurvey Software for land surveying

CAD drafting, least squares adjustment, and field mapping.

Leica iCON för kontor

Kompletta programpaket för alla tillämpningar på arbetsplatsen.

LISCAD

Surveying and engineering office software for field to finish.

Leica Infinity

Den intuitiva kontorslösningen för att hantera mätdata