Jordavrymning och schaktning

Leica iCON iGD4SP – 3D System

Dubbel GNSS-lösning för bandschaktare

Leica iCON iXE3 - 3D-system

Vägledningssystem för grävmaskiner med 2D- och 3D-tillämpningar: laser, GNSS eller TPS.

Leica iCON iGG4 – 3D-system

Dubbel GNSS-lösning för väghyvlar med automatisk styrning och vägledning