Leica iCON iXE3 - 3D-system

Avancerad 3D-maskinstyrningslösning för grävmaskiner

Leica iCON excavate iXE3
Maskinstyrningslösningen iXE3 vägleder operatören med hjälp av referensmodeller och GNSS i 3D. Designinformation och uppgifter i realtid om schaktning/fyllning visas på kontrollpanelen i förarhytten så att man snabbt kan gräva ut enligt referensdesignen. Lösningen säkerställer längre driftstid och större tillfredsställelse hos operatören samtidigt som den erbjuder högre säkerhet och produktivitet. Systemet är kompatibelt med en rad olika industristandardformat såsom LandXML, DXF, GEO, KOF, L3D, LMD, LIN, MBS och TRM-format så att användare kan arbeta med olika tillämpningar och arbetsflöden. Operatören kan använda funktionen Skapa modell för att utarbeta enkla eller komplexa modeller i en handvändning utan att lämna förarhytten och utan hjälp av mättekniker.

En allt-i-ett-lösning


En plattform för alla maskiner med ett enkelt och intuitivt användargränssnitt. Panelen är trådlös, vilket gör det enkelt för operatören att flytta den från en maskin till en annan. Operatören behöver bara vrida på nyckeln för att påbörja arbetet. Interaktionerna förenklar det aktuella arbetsflödet och det tydliga användargränssnittet gör det enkelt för operatören att hitta nödvändiga funktioner med hjälp av symboler för snabb navigation. Stödtekniken med wizardprogram och hjälpprogram hjälper operatören att föra fram maskinen och genomföra arbetet med högre kvalitet och färre fel.

Ökad driftstid


Med den enkla menyvyn är det enkelt att hantera alla projektfiler. Användargränssnittet ger operatören snabb åtkomst till alla funktioner som behövs för arbetsflödet, vilket i sin tur förlänger driftstiden. Användargränssnittet håller kvar operatören på körskärmen och riktar uppmärksamheten på det aktuella jobbet. Man kan välja mellan helskärm eller delad skärm beroende på vad som ger den mest effektiva vyn för vägledning genom jobbet.

Sömlös delning av data


Med iXE3-lösningen kan du dela loggpunkter mellan maskinen för övervakning av projektets fortskridande och uppföljning. Skapad modelldata är enkel att dela och fildelning fungerar smidigt mellan MC1-programmet, iCON 3D-mjukvaran och iCON-site.

Nå nya produktivitetsnivåer


Leica Geosystems erbjuder flera verktyg som ökar produktiviteten hos din grävmaskin genom att automatisera väsentliga funktioner. iXE CoPilot automatiserar funktionen för lutning och rotation hos redskap på tiltrotorer medan funktionen igenkänning av verktyg säkerställer att rätt skopa automatiskt väljs i maskinstyrningssystemet. Underlätta användningen av grävmaskinen, minska tröttheten hos operatören och undvik dyra fel.

Leica Tool Recognition för iXE3 och iGW3

Tool Recognition - automatisk igenkänning av redskap på din grävmaskin eller hjullastare.

Tool Recognition - automatisk igenkänning av redskap på din grävmaskin eller hjullastare.

iXE CoPilot automatisk tiltrotator

Automatiskt tiltrotatorstöd för grävsystem

Automatiskt tiltrotatorstöd för grävsystem

New common hardware platform

New machine control hardware platform: Leica MCP80 panel and MDS series docking station.

New machine control hardware platform: Leica MCP80 panel and MDS series docking station.

Kontakta Leica Geosystems?

För att hitta vår service & support, våra affärsområden, regioner, telefonnummer & epost, klicka på länken.
För att hitta vår service & support, våra affärsområden, regioner, telefonnummer & epost, klicka på länken.

Registrera dig på myWorld idag!

myWorld erbjuder kunder och samarbetspartners tillgång till utökad service, information och träningsmaterial.
myWorld erbjuder kunder och samarbetspartners tillgång till utökad service, information och träningsmaterial.