Design och visualisering

Leica iCON för kontor

Kompletta programpaket för alla tillämpningar på arbetsplatsen.

LISCAD

Surveying and engineering office software for field to finish.

Leica Infinity

Den intuitiva kontorslösningen för att hantera mätdata

MicroSurvey Software for land surveying

CAD drafting, least squares adjustment, and field mapping.

Leica SiRoadScan

Leica SiRoadScan is a complete software package providing extraction and analysis of 3-D laser scan data for the highway and roads industry.