Utsättningsdesign

Hexagon Mining

Hexagon Mining solves surface and underground challenges by integrating design, planning and operations technologies for safer, more productive mines.

Leica Captivate

Effektiv 3D-fältmjukvara för insamling och hantering av data.

Leica Viva GS16

Marknadsledande självlärande smart GNSS-antenn.

Leica Viva TS16

Självlärande totalstation med hög mätnoggrannhet för alla förhållanden.