Byggnation av rörledningar

Leica Viva TS16

Självlärande totalstation med hög mätnoggrannhet för alla förhållanden.

Leica iCON iCR80

Leica iCON iCR80 Robotic Total Station – Achieve more layout points all day every day.

Leica GS18 T

Världens snabbaste och mest lättanvända RTK-rover med GNSS.