Leica iCON iCR80 totalstation

Åstadkom fler utsättningspunkter hela dagen, varje dag.

Leica iCON iCR80 totalstation för anläggning håller "ögat" på en enda sak: användarens mål. Sätt ut fler punkter per dag tack vare ATRplus, marknadens mest robusta teknik med automatisk inriktning, låsning och återlåsning. iCR80 är särskilt användbar på trånga platser med många distraktioner i form av reflektioner, maskiner och människor i rörelse. Utmanande och varierande förhållanden på anläggningsplatsen är inget hinder.

Med iCON iCR80 kan användaren:

 • Sätta ut linjer för fundament eller märkning med kritsnöre för formsättning på fundament
 • Sätta ut punkter på täcklager såsom rörinlopp eller urskärningar före betonggjutning
 • Sätta ut äkta objekt baserade på förenade och berikade modeller
 • Göra MEP-utsättning för väggenomföringar för rör, upphängningspositioner för HVAC och rörledningar, insättningar och slitsar för plåtarbeten
 • Styra en rad olika byggmaskiner såsom kantstens- och rännstensläggare, borrmaskiner, asfalt- och betonggjutare, schaktmaskiner och grävskopor

iCON iCR80 garanterar effektiv utsättning med den mest tillförlitliga enkla och automatiska uppställningsproceduren, industriledande prismalås och flexibel hantering av fullt återskapade 3D-modeller i fält. Denna sofistikerade totalstation som sköts av en person erbjuder en totallösning för alla ändamål – i synnerhet de mest svårhanterliga – och hjälper dig att effektivisera arbetsflödet.

Leica Geosystems har även lanserat en variant på iCR80 med förenklat användargränssnitt: Leica iCON iCR80S. iCR80S levereras utan display och iCON byggprogramvara och manövreras istället via ett tangentbord med 4 knappar.

Totalstationerna iCON iCR80 och iCR80-S är fullständigt kompatibla med:

 • Leica iCON CC70 och CC80 surplattor med förbättrad version av den skräddarsydda byggprogramvaran iCON
 • Leica Infinity kontorsprogramvara och Leica ConX för webbaserad delning av data mellan kontoret och anläggningsplatsen

iCON iCR80 och iCR80-S ger dig tillgång till följande funktioner:

 • Snabbare prismasökning med den patentskyddade tekniken PowerSearch
 • Stabil datakommunikation med Bluetooth® med lång räckvidd (upp till 400 meter)
 • Enkel omkoppling av styrningen mellan rover och maskinstyrning
 • ATRplus-teknik som maximerar totalstationens förmåga att förbli låst på ditt mål, för högsta punkt-till-punkt-utsättningshastighet.
 • "Borttoningsfunktion" för att ignorera andra distraktioner i fält
 • Snabbaste återlåsningen om siktlinjen skulle avbrytas
 • Dynamic Lock (mot extra kostnad) – med möjlighet att söka efter och låsa rörliga mål

Kapacitet att sätta ut komplex design


Att sätta ut invecklad design är en svår uppgift som anläggningsarbetare ställs inför varje dag. Komplexa geometrier måste förenklas genom att konverteras till linjer och rektanglar, vilket innebär att den utsatta punkten inte representerar den äkta designen när den tas ut i fält. Med Icon-appen Layout Objects integrerad i lösningen kan användarna sätta ut direkt från 3D-modeller genom att välja ett objekt, exempelvis en pelare eller ett rör, helt enkelt genom att peka på det i styrenheten och utnyttja möjligheten att flexibelt skapa paket för utsättningsarbete för effektiv hantering av arbetsprocessen. Med Leica iCR80 totalstation för anläggning går det äntligen att slutföra komplex arkitektur på ett enkelt och smidigt sätt.

Tappa aldrig låsningen


iCR80 levereras med ATRplus-teknik för automatisk inriktning som intelligent och automatiskt upptäcker faktorer som ljus, damm, regn och andra miljöförhållanden på anläggningsplatsen. Nya ATRplus, låsnings- och återlåsningsteknik ger snabbare sökning och målföljning och levererar exakta mått oberoende av användarens sökning eller förhållandena på anläggningsplatsen. Även vid användning på hårt trafikerade anläggningsplatser är stilleståndstiden på grund av tapp av låsningen minimal, vilket gör ditt utsättningsarbete påtagligt snabbare.

Dynamic Lock


Både iCR80 och iCR80S kan beställas med Dynamic Lock – en funktion som gör det möjligt att låsa mot rörande mål. Du behöver med andra ord inte stå still och invänta att instrumentet hittar och låser mot prisman. Tack vare ATRplus och Dynamic Lock får iCR80 och iCR80S marknadens bästa automatiseringsprestanda med större söknings- och låsningsområde på rörliga mål.

Automatisk uppställning


Jobba säkert och effektivt med den mest tillförlitliga, enkla och automatiserade uppställningsrutinen. Du behöver knappt göra något själv. Den intelligenta Setup Pilot-appen orienterar totalstationen med en knapptryckning så att du kan börja jobba nästan direkt. När uppställningen är redo visar en visuell klarsignal att utsättningen kan börja.

Lägsta totala ägarkostnaden


Leica Geosystems totalstationer för anläggning ger dig ett stort värde men lägsta totala ägarkostnaden. Den tåliga hårdvaran ger lång livslängd och hög driftsäkerhet som möjliggör många års användning under tuffa förhållanden och i krävande miljöer. Kvalitetsnivån garanterar att du får data med hög noggrannhet, minskar stilleståndstiden och håller produktiviteten hög i alla miljöer och under alla förhållanden. Investera i den smartare totalstationslösningen. Det lönar sig med råge i längden.

Introducing HxGN SMART Build

En enkel men robust plattform för byggnadsindustrin - byggd från grunden
En enkel men robust plattform för byggnadsindustrin - byggd från grunden

Leica iCON iCR80

Leica iCON iCR80 totalstation – Åstadkom fler utsättningspunkter hela dagen, varje dag..
Leica iCON iCR80 totalstation – Åstadkom fler utsättningspunkter hela dagen, varje dag..

Introducing HxGN SMART Build

En enkel men robust plattform för byggnadsindustrin - byggd från grunden
En enkel men robust plattform för byggnadsindustrin - byggd från grunden

Return on Investment Calculator

Want to calculate how much you can save on a construction layout job?
Want to calculate how much you can save on a construction layout job?

Online träning

Leica Geosystems har utvecklat en nätbaserad inlärningsplattform för att ytterligare utbilda kunder att använda deras instrument optimalt.
Leica Geosystems har utvecklat en nätbaserad inlärningsplattform för att ytterligare utbilda kunder att använda deras instrument optimalt.

Kontakta Leica Geosystems

Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.
Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.