Leica iCON iCR80 – totalstation

Åstadkom fler utsättningspunkter hela dagen, varje dag.

Construction worker is operating a Leica iCON iCR80 construction robotic total station in outside construction site.

Leica iCON iCR80 totalstation för anläggning håller "ögat" på en enda sak: användarens mål. Sätt ut fler punkter per dag tack vare ATRplus, marknadens mest robusta teknik med automatisk inriktning, låsning och återlåsning. iCR80 är särskilt användbar på trånga platser med många distraktioner i form av reflektioner, maskiner och människor i rörelse. Utmanande och varierande förhållanden på anläggningsplatsen är inget hinder.

Med iCON iCR80 kan användaren:

 • Sätta ut linjer för fundament eller märkning med kritsnöre för formsättning på fundament
 • Sätta ut punkter på täcklager såsom rörinlopp eller urskärningar före betonggjutning
 • Sätta ut äkta objekt baserade på förenade och berikade modeller
 • Göra MEP-utsättning för väggenomföringar för rör, upphängningspositioner för HVAC och rörledningar, insättningar och slitsar för plåtarbeten
 • Styra en rad olika byggmaskiner såsom kantstens- och rännstensläggare, borrmaskiner, asfalt- och betonggjutare, schaktmaskiner och grävskopor

iCON iCR80 garanterar effektiv utsättning med den mest tillförlitliga enkla och automatiska uppställningsproceduren, industriledande prismalås och flexibel hantering av fullt återskapade 3D-modeller i fält. Denna sofistikerade totalstation som sköts av en person erbjuder en totallösning för alla ändamål – i synnerhet de mest svårhanterliga – och hjälper dig att effektivisera arbetsflödet.

Leica Geosystems har även lanserat en variant på iCR80 med förenklat användargränssnitt: Leica iCON iCR80S. iCR80S levereras utan display och iCON byggprogramvara och manövreras istället via ett tangentbord med 4 knappar.Leica iCON iCR80 – effektiv layout


Kapacitet att sätta ut komplex design

Att sätta ut invecklad design är en svår uppgift som anläggningsarbetare ställs inför varje dag. Komplexa geometrier måste förenklas genom att konverteras till linjer och rektanglar, vilket innebär att den utsatta punkten inte representerar den äkta designen när den tas ut i fält. Med iCON-appen Layout Objects kan användarna sätta ut direkt från 3D-modeller genom att välja ett objekt, exempelvis en pelare eller ett rör, helt enkelt genom att peka på det på fältdatorn och utnyttja möjligheten att flexibelt skapa paket för utsättningsarbete för effektiv hantering av arbetsprocessen.

Marknadens mest stabila prismalås

iCR80 och iCR80S levereras med automatisk målstyrning baserad på ATRplus-teknik, som möjliggör automatisk inriktning, låsning och omlåsning på mål. ATRplus håller instrumentet låst på prismat, oavsett om prismat är placerat på en prismastav eller på en maskin i rörelse. Dessutom upptäcker den intelligent och automatiskt faktorer som ljus, damm, regn och andra miljöförhållanden på anläggningsplatsen. Det bidrar till att minimera stilleståndstider till följd av att målet går förlorat och ökar produktiviteten i ditt utsättningsarbete eller maskinstyrningsprojekt.

Dynamic Lock

Både iCR80 och iCR80S kan beställas med Dynamic Lock – en funktion som gör det möjligt att låsa mot rörande mål. Du behöver med andra ord inte stå still och invänta att instrumentet hittar och låser mot prisman. Tack vare ATRplus och Dynamic Lock får iCR80 och iCR80S marknadens bästa automatiseringsprestanda med större söknings- och låsningsområde på rörliga mål.

Funktioner i Leica iCON iCR80 (iCR80S)

 • Snabbare prismasökning med den patentskyddade tekniken PowerSearch
 • Stabil datakommunikation med Bluetooth® med lång räckvidd (upp till 400 meter)
 • Enkel omkoppling av styrningen mellan rover och maskinstyrning
 • ATRplus-teknik som maximerar totalstationens förmåga att förbli låst på ditt mål, för högsta punkt-till-punkt-utsättningshastighet.
 • "Borttoningsfunktion" för att ignorera andra distraktioner i fält
 • Snabbaste återlåsningen om siktlinjen skulle avbrytas
 • Dynamic Lock (mot extra kostnad) – med möjlighet att söka efter och låsa rörliga mål
 • Appen Setup Pilot för en effektiv, tillförlitlig, enkel och automatiserad installationsrutin


Kontakta oss för mer information om Leica iCON byggprogramvara och sensorer

Totalstationerna iCON iCR80 och iCR80-S är fullständigt kompatibla med:


Leica AP20 AutoPole för byggbranschen

Ta din produktivitet till helt nya nivåer med världens smartaste mätstav.

Ladda ned


Datablad för Leica iCON iCR80

Datablad för iCR80 med tekniska specifikationer.
Datablad för iCR80 med tekniska specifikationer.

Broschyr Leica iCON build

Broschyr med alla iCON-lösningar för bygg- och anläggningsindustrin.
Broschyr med alla iCON-lösningar för bygg- och anläggningsindustrin.

Leica iCON site broschyr

Broschyr med alla iCON-lösningar för tungt anläggningsbyggande.
Broschyr med alla iCON-lösningar för tungt anläggningsbyggande.