Leica iCON iCR80 automatisk totalstation

Sätt ut fler utsättningspunkter under varje arbetspass, varje dag.

Leica iCON iCR80 totalstation för anläggning håller "ögat" på en enda sak: användarens mål. Sätt ut fler punkter per dag tack vare ATRplus, marknadens mest robusta teknik med automatisk inriktning, låsning och återlåsning. iCR80 är särskilt användbar på trånga platser med många distraktioner i form av reflektioner, maskiner och människor i rörelse. Utmanande och varierande förhållanden på anläggningsplatsen är inget hinder.

Med iCON iCR80 kan användaren:

 • Sätta ut linjer för fundament eller märkning med kritsnöre för formsättning på fundament
 • Sätta ut punkter på täcklager såsom rörinlopp eller urskärningar före betonggjutning
 • Sätta ut äkta objekt baserade på förenade och berikade modeller
 • Göra MEP-utsättning för väggenomföringar för rör, upphängningspositioner för HVAC och rörledningar, insättningar och slitsar för plåtarbeten
 • Styra en rad olika byggmaskiner såsom kantstens- och rännstensläggare, borrmaskiner, asfalt- och betonggjutare, schaktmaskiner och grävskopor

iCON iCR80 garanterar effektiv utsättning med den mest tillförlitliga enkla och automatiska uppställningsproceduren, industriledande prismalås och flexibel hantering av fullt återskapade 3D-modeller i fält. Denna sofistikerade totalstation som sköts av en person erbjuder en totallösning för alla ändamål – i synnerhet de svårhanterliga – och gör att du kan snabba upp arbetsflödet.

iCON iCR80 totalstation är helt kompatibel med:

iCON iCR80 har:

 • Snabbare prismasökning med den patentskyddade tekniken PowerSearch
 • Stabil datakommunikation med Bluetooth® med lång räckvidd (upp till 400 meter)
 • Enkel omkoppling av styrningen mellan rover och maskinstyrning
 • ATRplus-teknik som maximerar totalstationens förmåga att förbli låst på ditt mål, för högsta punkt-till-punkt-utsättningshastighet.
 • "Borttoningsfunktion" för att ignorera andra distraktioner i fält
 • Snabbaste återlåsningen om siktlinjen skulle avbrytas

Kapacitet att sätta ut komplex design


Att sätta ut invecklad design är en svår uppgift som anläggningsarbetare ställs inför varje dag. Komplexa geometrier måste förenklas genom att konverteras till linjer och rektanglar, vilket innebär att den utsatta punkten inte representerar den äkta designen när den tas ut i fält. Med Icon-appen Layout Objects integrerad i lösningen kan användarna sätta ut direkt från 3D-modeller genom att välja ett objekt, exempelvis en pelare eller ett rör, helt enkelt genom att peka på det i styrenheten och utnyttja möjligheten att flexibelt skapa paket för utsättningsarbete för effektiv hantering av arbetsprocessen. Med Leica iCR80 totalstation för anläggning går det äntligen att slutföra komplex arkitektur på ett enkelt och smidigt sätt.

Tappa aldrig låsningen


iCR80 levereras med ATRplus-teknik för automatisk inriktning som intelligent och automatiskt upptäcker faktorer som ljus, damm, regn och andra miljöförhållanden på anläggningsplatsen. Nya ATRplus, låsnings- och återlåsningsteknik ger snabbare sökning och målföljning och levererar exakta mått oberoende av användarens sökning eller förhållandena på anläggningsplatsen. Även vid användning på hårt trafikerade anläggningsplatser är stilleståndstiden på grund av tapp av låsningen minimal, vilket gör ditt utsättningsarbete påtagligt snabbare.

Dynamic Lock


Both, the iCR80 and iCR80S optionally feature the Dynamic Lock functionality which enables an enhanced lock-on capability onto moving targets. You no longer need to stand still and wait for the instrument to find and lock to the prism. Thanks to ATRplus and Dynamic Lock, the iCR80 and iCR80S get the best automation performance with a larger area for searching and locking onto a moving target.

Automated set up


Stay confident and efficient with the most reliable, simple and automated set up routine. With no user interaction required, the intelligent Setup Pilot app orientates the total station with only the push of a button, allowing you to begin work almost immediately. The successful setup completion is visually communicated, indicating layout can begin.

Lägsta totala ägarkostnaden


Leica Geosystems totalstationer för anläggning ger dig ett stort värde men lägsta totala ägarkostnaden. Den tåliga hårdvaran ger lång livslängd och hög driftsäkerhet som möjliggör många års användning under tuffa förhållanden och i krävande miljöer. Kvalitetsnivån garanterar att du får data med hög noggrannhet, minskar stilleståndstiden och håller produktiviteten hög i alla miljöer och under alla förhållanden. Investera i den smartare totalstationslösningen. Det lönar sig med råge i längden.

Online Learning

Leica Geosystems har utvecklat en nätbaserad inlärningsplattform för att ytterligare utbilda kunder att använda deras instrument optimalt.

Introducing HxGN SMART Build

En enkel men robust plattform för byggnadsindustrin - byggd från grunden

Return on Investment Calculator

Want to calculate how much you can save on a construction layout job?

Kontakta Leica Geosystems?

För att hitta vår service & support, våra affärsområden, regioner, telefonnummer & epost, klicka på länken.