Pipe & Refinery Infrastructure

Leica Cyclone

Från mjukvara till process för modellering och hantering av 3D-punktmoln.
Från mjukvara till process för modellering och hantering av 3D-punktmoln.

Leica Infinity

Den intuitiva kontorslösningen för att hantera mätdata
Den intuitiva kontorslösningen för att hantera mätdata