Rør- og raffineriinfrastruktur

Leica Cyclone

Programvare for behandling, modellering og håndtering av 3D-punktskyer.
Programvare for behandling, modellering og håndtering av 3D-punktskyer.

Leica Infinity

Intuitiv kontorprogramvare for administrasjon og behandling av måledata.
Intuitiv kontorprogramvare for administrasjon og behandling av måledata.