Energi og kraftverk

Sikrere og mer effektive raffinerier med 3D-laserskanning

Måling og anlegg innen energi og kraftverk

Anlegg må oppdateres slik at de fortsatt er relevante. Med mest mulig nøyaktige og oppdaterte visualiseringer sparer du penger, fordi du bare utfører det arbeidet som er nødvendig.
Anlegg må oppdateres slik at de fortsatt er relevante. Med mest mulig nøyaktige og oppdaterte visualiseringer sparer du penger, fordi du bare utfører det arbeidet som er nødvendig.

Hexagon Process, Power & Marine

Hexagon Process, Power & Marine is the leading provider of engineering software for design, construction and operation of plants, ships and offshore facilities.
Hexagon Process, Power & Marine is the leading provider of engineering software for design, construction and operation of plants, ships and offshore facilities.