Måling og anlegg innen energi og kraftverk

Sikrere og mer effektive raffinerier med 3D-laserskanning