Våtmarker och kuster

Leica ScanStation P50

The fastest and safest, long-range 3D laser scanner.
The fastest and safest, long-range 3D laser scanner.

Leica HawkEye 4X

Den effektivaste och mest kraftfulla sensorn för djup batymetrisk mätning levererar 4X högre punkttäthet.
Den effektivaste och mest kraftfulla sensorn för djup batymetrisk mätning levererar 4X högre punkttäthet.

Leica Chiroptera 4X

Karteringssystem för grunda vatten och kustområden.
Karteringssystem för grunda vatten och kustområden.

Leica ADS100

Airborne sensor increasing image quality, saving flight time.
Airborne sensor increasing image quality, saving flight time.

Leica Zeno 20

Handenhet för GIS-datainsamling med Android och GNSS med hög noggrannhet.
Handenhet för GIS-datainsamling med Android och GNSS med hög noggrannhet.

HxGN Content Program

Professional airborne imagery service.
Professional airborne imagery service.

UAV System

Intelligenta luftburna kartläggningslösningar för positionering, övervakning och anläggningsbyggande.
Intelligenta luftburna kartläggningslösningar för positionering, övervakning och anläggningsbyggande.