Markanvändning

Leica ADS100

Airborne sensor increasing image quality, saving flight time.

Leica SPL100

Single photon-LiDAR är den mest effektiva lösningen för stora områden.

Leica RealTerrain

Highest LiDAR mapping efficiency for large areas projects.

Leica RCD30

Medium format multispectral camera supporting LiDAR and UAV.

Leica Zeno 20

Handenhet för GIS-datainsamling med Android och GNSS med hög noggrannhet.

HxGN Content Program

Professional airborne imagery service.