Airborne Systems

Leica HxMap

High-performance post-processing workflow for airborne sensors.
High-performance post-processing workflow for airborne sensors.

Software

Mjukvarulösningar för luftburna system
Mjukvarulösningar för luftburna system

Leica DMCIII

Airborne imaging sensor with world’s largest single frame.
Airborne imaging sensor with world’s largest single frame.

Leica ADS100

Airborne sensor increasing image quality, saving flight time.
Airborne sensor increasing image quality, saving flight time.

Leica SPL100

Single photon-LiDAR är den mest effektiva lösningen för stora områden.
Single photon-LiDAR är den mest effektiva lösningen för stora områden.

Leica HawkEye III

Batymetrisk sensor för insamling av data på 50 meters djup
Batymetrisk sensor för insamling av data på 50 meters djup

Leica Chiroptera II

Karteringssystem för grunda vatten och kustområden.
Karteringssystem för grunda vatten och kustområden.

UAV System

Intelligenta luftburna kartläggningslösningar för positionering, övervakning och anläggningsbyggande.
Intelligenta luftburna kartläggningslösningar för positionering, övervakning och anläggningsbyggande.

Airborne Systems

From the latest LiDAR technologies to the highest performing imaging and full production workflows, there is an airborne sensor to meet every need.
From the latest LiDAR technologies to the highest performing imaging and full production workflows, there is an airborne sensor to meet every need.

Airborne Systems

From the latest LiDAR technologies to the highest performing imaging and full production workflows, there is an airborne sensor to meet every need.
From the latest LiDAR technologies to the highest performing imaging and full production workflows, there is an airborne sensor to meet every need.