Capture Features & Attributes

Leica Captivate

Effektiv 3D-fältmjukvara för insamling och hantering av data.

Leica Viva TS16

Självlärande totalstation med hög mätnoggrannhet för alla förhållanden.

Leica Viva GS16

Marknadsledande självlärande smart GNSS-antenn.

Leica Viva GS10 och GS25

GNSS-mottagare av toppkvalitet med hög mätnoggrannhet.