Miljökonsekvensstudie

Leica Zeno 20

Handenhet för GIS-datainsamling med Android och GNSS med hög noggrannhet.

HxGN Content Program

Professional airborne imagery service.

Leica TerrainMapper

Flexibel, linjär LiDAR-sensor för olika tillämpningar inom regional kartering

UAV System

Intelligenta luftburna kartläggningslösningar för positionering, övervakning och anläggningsbyggande.