As-Built lägeskontroll

Leica Viva TS16

Självlärande totalstation med hög mätnoggrannhet för alla förhållanden.

Leica iCON iCR80

Sätt ut fler utsättningspunkter under varje arbetspass, varje dag.

Leica iCON gps 60

GNSS-Smart Antenna för bygg & anläggning

Leica Pegasus:Backpack

Samla enkelt in data inomhus, utomhus och under jord.