Dokumentation av aktuell status

Leica Viva TS16

Självlärande totalstation med hög mätnoggrannhet för alla förhållanden.

Leica Captivate

Engagerande 3D-fältmjukvara för insamling och hantering av data.

Leica Zeno 20 + DISTO™ S910: gamtec

Noggrann lösning för offsetmätning som kombinerar GNSS och DISTO™.

Leica Viva GS16

Marknadsledande självlärande smart GNSS-antenn.

Leica Zeno 20

Handenhet för GIS-datainsamling med Android och GNSS med hög noggrannhet.