As-Is Documentation

Leica Viva TS16

Selvlærende totalstasjon for landmåling under alle forhold.

Leica Captivate

Engasjerende 3D-feltprogramvare for innhenting og behandling av data.

Leica TS12P

Survey grade total station for all conditions.

Leica Zeno 20

GIS håndholdt datainnsamler (Android) med svært presis GPS.