Leica iCON robot 60 – totalstation

Högeffektiv totalstation för utsättningar på bygg- och anläggningsplatsen.

Leica iCON Robot 60

Totalstationen Leica iCON robot 60 optimerar utsättningsarbeten av en person och 3D-maskinstyrning på arbetsplatsen. Den är utrustad med högeffektiv tracking, innovativa lock- and find-funktioner och programvara som skräddarsytts till varje enskilt arbetssteg. Få snabbare och bättre resultat med programvaran iCONstruct field som fjärrstyrning.

Totalstationen iCON robot 60 erbjuder flera unika funktioner som hjälper dig utföra jobbet snabbare, enklare och precisare:

  • Setup Pilot – världens första helautomatiska metod för utsättning och inmätning
  • Cube Search – maximerar prestandan på prismasökningen
  • Target Snap – ignorerar andra prismor och fixerar endast din
  • Stöd av ATACK för Leica PaveSmart 3D

 

Ett instrument för många uppgifter
iCON robot 60 används för alla dina utsättnings- och mätuppgifter på byggarbetsplatsen och är även optimerad för 3D-positionering med din iCON 3D-maskinstyrning. Den är så mångsidig och effektiv att du sparar pengar och snabbt får avkastning på din investering.

  • Utsättning av linjer för fundament eller märkning med kritsnöre för formsättning på fundament
  • Utsättning av punkter på täcklager såsom rörinlopp eller urskärningar före betonggjutning
  • MEP-utsättning för väggenomföringar för rör, upphängningspositioner för HVAC och rörledningar, insättningar och slitsar för plåtarbeten
  • Styrning av en rad olika byggmaskiner såsom kantstens- och rännstensläggare, borrmaskiner, asfalt- och betonggjutare, schaktmaskiner och grävskopor

Surveying & Infrastructure at HxGN LIVE

Explore an extensive portfolio of surveying solutions. Learn about the latest innovations from Hexagon’s professionals.
Explore an extensive portfolio of surveying solutions. Learn about the latest innovations from Hexagon’s professionals.

Introducing HxGN SMART Build

En enkel men robust plattform för byggnadsindustrin - byggd från grunden
En enkel men robust plattform för byggnadsindustrin - byggd från grunden

Leica iCON robot 60 - så tillverkas den

Return on Investment Calculator

Want to calculate how much you can save on a construction layout job?
Want to calculate how much you can save on a construction layout job?

Kontakta Leica Geosystems

Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.
Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.