Deteksjonssystemer

Programvare

Fullt integrerte programvareløsninger for deteksjon.
Fullt integrerte programvareløsninger for deteksjon.

Utility Detection Radar

Detect and identify utilities on site with ground penetrating radar technology.
Detect and identify utilities on site with ground penetrating radar technology.

Cable Locators

Cable locators help you easily avoid buried cables and pipes before excavation work.
Cable locators help you easily avoid buried cables and pipes before excavation work.

Betongskanner C-Thrue

Betongskanneren C-Thrue er en alt-i-ett bakkepenetrerende radar (BPR) for nøyaktig skanning og sanntids analyse av betongstrukturer.
Betongskanneren C-Thrue er en alt-i-ett bakkepenetrerende radar (BPR) for nøyaktig skanning og sanntids analyse av betongstrukturer.

Tilbehør

Deteksjonstilbehøret utvider kabelsøkernes bruksområde og anvendelighet.
Deteksjonstilbehøret utvider kabelsøkernes bruksområde og anvendelighet.