GIS håndholdte enheter og nettbrettenheter

Leica GG04 plus nettbrettløsning

Avanserte Zeno-produkter for brukervennlig datainnsamling

Leica Zeno FLX100 Handheld Solution

Create the handheld solution that fits your needs.
Create the handheld solution that fits your needs.

Leica Zeno GG04 plus

Smart Antenna with high-accuracy everywhere on your smartphone or tablet
Smart Antenna with high-accuracy everywhere on your smartphone or tablet