GIS håndholdte enheter og nettbrettenheter

Leica GG04 plus nettbrettløsning

Avanserte Zeno-produkter for brukervennlig datainnsamling

Leica Zeno FLX100 Handheld Solution

Create the handheld solution that fits your needs.
Create the handheld solution that fits your needs.

Har du riktig utstyr for å imøtekomme den nye ledningsforskriften?

Vi hjelper deg med å finne riktig løsning for dine behov innen innmåling og dokumentasjon.
Vi hjelper deg med å finne riktig løsning for dine behov innen innmåling og dokumentasjon.

Leica Zeno GG04 plus

Smart Antenna with high-accuracy everywhere on your smartphone or tablet
Smart Antenna with high-accuracy everywhere on your smartphone or tablet