Leica Infinity 4.0: Obegränsade möjligheter med heltäckande översikt för mätexperter

Expertråd

Av: Megan Hansen – juni 2022

Det finns en mängd olika tillämpningar för geomatikdata, och precis som dagens datainsamlingstekniker som laserscannrar och drönare så blir de bara fler och fler. Bearbetning av data som kommer från olika instrument kan dock sänka produktiviteten: Utan en central plattform för att bearbeta data och ta fram leveransresultat måste man lägga alldeles för mycket tid på att hantera olika mjukvaror och filformat.

Med allt-i-ett-lösningen Leica Infinity blir sådana logistikproblem ett minne blott. Den nyligen lanserade versionen Leica Infinity 4.0 kopplar samman fältet och kontoret på fler sätt än vad som tidigare varit möjligt, och är uppdaterad med de allra senaste mätlösningarna. Med denna kraftfulla mjukvara för fältarbete kan du nu bearbeta data direkt från Leicas 3D-laserscannrar och arbeta synkroniserat med en rad olika tjänster och CAD-baserade arbetsflöden i en sömlös användarupplevelse.

Kevin Hanson, Senior Product Manager för Infinity, berättar mer om den nya versionen, diskuterar visionen och utvecklingsplanerna för 4.0 och beskriver möjligheterna för ännu smidigare arbetsflöden mellan fältet och kontoret.Heltäckande översikt för mätexperter


Ända från start fokuserade vi på att göra Infinity till det bästa heltäckande verktyget för mätprojekt. Det är en intuitiv plattform som fungerar som en länk mellan data från Leica Geosystems fältinstrument och en mjukvara – allt i en och samma miljö.

Vår mjukvara ger mätexperternas verktygslåda kapacitet att direkt bearbeta data från drönarbilder, digitala vattenpass, GNSS-sensorer och totalstationer. Infinity 4.0 är nu kompatibel med laserscannrarnaLeica RTC360 och Leica BLK360 och har större kapacitet för synkroniserad databearbetning än tidigare. Vi har minskat antalet steg i processen, samtidigt som användarna slipper implementera lika många programverktyg. Utöver det tillkommer kraftfulla bearbetningsmöjligheter med betydande tids- och resursbesparingar som resultat. Att kunna erbjuda användarna de här fördelarna är viktigt för vår vision.– Ända från start fokuserade vi på att göra Infinity till det bästa heltäckande verktyget för mätprojekt.


Alltid uppkopplad – oändliga möjligheter


Vi beskriver Infinity som ”alltid uppkopplad”, vilket skapar oändliga möjligheter. Och det är en av våra allra viktigaste prioriteringar. Det speglar vår tro på vad du potentiellt kan åstadkomma med Infinity som din heltäckande mätlösning.

Infinity kopplar upp sig mot Leica Geosystems tjänster, som till exempelHxGN SmartNet GNSS-korrigeringstjänster som påskyndar efterberäkningsprocessen, ochLeica Exchange för datakommunikation mellan fältet och kontoret. Du kan dessutom ansluta till tjänster från tredje part, som t.ex. Esri ArcGIS Online för kartläggning av tillgångar, Bricsys 24/7, Bentley ProjectWise och Autodesk BIM 360 för samarbete i stora projekt, och många fler.

Beräkningskapaciteten utgör också en stor del av de oändliga möjligheterna – mätningar från bilder, punktmolnregistrering av laserscanningar, ytanalyser och volymberäkningar, för att nämna några. På resultatsidan leder 3D-data och visuella bilder med flera perspektiv till snabba översikter och enkel, heltäckande rapportering. Även skalbarheten hos Infinity skapar möjligheter: du kan konfigurera mjukvaran med moduler som passar ditt arbete och som kan justeras allteftersom ditt företag eller dina projekt växer.

Du hittar den kompletta listan med specifikationer i databladet för Infinity 4.0, men det viktigaste du behöver veta är att Infinity kopplar samman dig och ditt team med de digitala verktyg ni behöver för att samla in data, samarbeta och producera resultat.3D-laserscanning: utöka din verktygslåda och få resultat


För de som varit tveksamma till att integrera laserscanning i sin verktygslåda har vi nu goda nyheter: med Infinity kan du nu nämligen använda scannade data för att fylla i saknad information och leverera resultat i 3D.

4.0 stöder Leicas laserscannrar RTC360 och BLK360, som båda är mycket portabla och gör det möjligt att registrera och dokumentera miljöer i 3D med noggrannhet på centimeternivå. De genererade punktmolnen tillhandahåller ytterligare ett lager av data för att stödja arbetsflöden för mätningar och även möjliggöra ett utökat utbud av tjänster.

Vid bearbetning av data från laserscannrar kan du öka produktiviteten i arbetsflödet genom att samla in stora punktområden. Det är väldigt användningsbart när instrumenten missar att registrera diskreta punkter, eftersom du då kan göra kompletterande mätningar utifrån scannade bilder på kontoret, utan att behöva åka tillbaka till den fysiska mätplatsen.– Att lägga till laserscanning kommer inte enbart att hjälpa dig i ditt befintliga dagliga arbete – det kan också potentiellt skapa kontakt med nya kundsegment.


För nedströms projektarbete gör Infinitys CAD-baserade arbetsflöden det möjligt att snabbt kombinera och visualisera fältdata som är redo att delas. Med projektmallar som stödjer olika intressenter kan du dessutom tillhandahålla data med korrekta detaljer, lager och block, vilket gör att dina tjänster enkelt kan integreras i alla projekt.

Att integrera laserscanning kommer inte bara att hjälpa dig i ditt befintliga dagliga arbete – det kan också potentiellt öppna upp för nya kundsegment. Långt ifrån alla som använder spatiala data behöver noggrannhet på millimeternivå; många upptäcker dock nya sätt att utnyttja information som samlas in från laserscannrar. Det är också här du kan utöka ditt erbjudande genom att ge kunder tillgång till ett brett utbud av tjänster baserade på spatiala data.Inkludera flygbilder i ditt arbetsflöde


Infinity gör det möjligt för leverantörer av mättjänster att erbjuda kunderna ett bredare utbud av tjänster, samtidigt som de sparar tid och frigör resurser för att fortsätta utveckla sin verksamhet.

Låt oss ta integrering av drönarbilder som ett exempel. Användning av flygbilder är en effektiv metod för planering och visning av förloppet i ett anläggningsprojekt – från den första mätningen av anläggningsplatsen till kontroller av de färdiga byggnaderna. Med Infinity, som registrerar punktmoln utifrån drönarbilder, kan du enkelt integrera denna teknik i dina mättjänster.

Genom att kombinera data från alla dina instrument kan du få fram tillförlitliga data och använda informationen för att mäta lagervolymer, generera 3D-ytmodeller och skapa rapporter – allt med en och samma mjukvara. Infinity tillhandahåller transparent kvalitetskontroll, vilket innebär att tjänsteleverantörer med säkerhet tryggt kan implementera ny teknik i sina arbetsflöden, som t.ex. undersökningar med drönare.

Det är dock bara ett exempel bland många. När du har tillgång till den kraftfulla beräkningskapaciteten och databearbetningen i vår allt-i-ett-plattform är dina möjligheter nästintill oändliga. Faktum är att vi är nyfikna på att höra mer om hur du använder data i dina projekt framöver!Starta din kostnadsfria testperiod med Leica Infinity idag  


Kevin Hanson – Senior Product Manager Leica Infinity

Kevin Hanson
Senior Product Manager Infinity