Incident Mapping Suite – träffa kursledarna

Erfarna utbildare som arbetar med utredning av brott och olycksfall

Träffa kursledarna – TN

Träffa Leica Geosystems team med certifierade utbildare för Incident Mapping Suite (IMS)

Våra utbildare är erfarna proffs vars kunskaper du kommer att dra nytta av om du anmäler dig till en av våra sessioner, antingen i fysiska undervisningslokaler eller online, eller genom att du anlitar dem för privata sessioner online eller på ditt kontor. För mer information om privata kurser, ring 01-250-707-0000 eller se utbildningsschemat om du vill veta mer om våra kommande kurser.

 

 

Andrew Klane

Andrew Klane har arbetat för Massachusetts State Police i 29 år och har idag befattningen Lieutenant. De senaste 25 åren har han arbetat på enheten Collision Analysis and Reconstruction Section (CARS). När han befordrades till Lieutenant år 2009 blev han sektionschef för CARS-enheten med fyra sergeanter och 19 underlydande som rapporterade till honom.

Andrew har rekonstruerat över 500 trafikolyckor som orsakat allvarliga skador och dödsfall. Han har flera gånger varit expertvittne i både lokala och statliga domstolar i Massachusetts. Han är ackrediterad av Accreditation Commission for Traffic Accident Reconstruction (ACTAR) och är även styrelseledamot i ACTAR. Andrew representerar Massachusetts State Police i arbetsgruppen Commonwealth of Massachusetts Traffic Incident Management (TIM). Han har ansvarat för att välja ut och implementera teknik som gör det lättare för CARS-enheten att snabbare slutföra utredningar, vilket är en målsättning som Andrew också varit med och arbetat fram. Andres ansvarade för att ta fram och genomföra ett specialutvecklat drönarprogram hos Massachusetts State Police som används för att snabbt läsa av trafikolyckor.

Andrew har också erfarenhet inom forensisk kartläggning av olycksplatser och brottsplatser. Han har ägnat en stor del av sin yrkeskarriär åt att föra in ny teknik inom rekonstruktionen av fordonskollisioner och kartläggning av brott. Totalstationer, GNSS, laserscanning och luftburen fotogrammetri med drönare är exempel på sådan teknik. Andrew har använt kartläggningsmjukvara för forensisk kartläggning av olycksplatser och brottsplatser sedan mitten av 1990-talet. Han har blivit expert på Autocad-baserad kartläggningsmjukvara, inklusive IMS MAP360. Andrew är certifierad utbildare för Leica/IMS MAP360-mjukvara och är en skicklig instruktör som är känd för att ge sina elever en gedigen och grundlig utbildning för hela arbetsprocessen.

Brian Nightingale

Sergeant Brian Nightingale är medlem i RCMP i egenskap av certifierad polis, lagledare för Vancouver Island Collision Analysis Reconstruction Services i Courtenay i British Columbia, Kanada. Han har över trettiofem års erfarenhet av brottsbekämpning, och arbetade senast med Vancouver Island Reconstruction Unit.

Brian har omfattande erfarenhet av rekonstruktionsarbete och har arbetat med rekonstruktioner sedan 1994. Han har över 23 års erfarenhet som certifierad rekonstruktionsspecialist och är ackrediterad i Kanada som kriminalteknisk rekonstruktör. Han är även expertvittne i både brottmål och civilrättsliga ärenden. Under sin karriär har han utrett nästan tusen kollisionsolyckor och genomfört dussintals forensiska kartläggningsprojekt för mordutredningar.

Brad Joice

Brad arbetar som Detective Sergeant hos York Regional Police. Han har över 20 års erfarenhet av forensisk kartläggning och är aktiv i flera forensiska föreningar. Brad är certifierad instruktör för Leica Map360 och Leica Evidence Recorder och är väl insatt i flera kartläggningsverktyg, som bland annat totalstationer och 3D-laserscannrar. Brad har utbildat många rättsmedicinare i Kanada och USA och i många andra länder runt om i världen.

 

Chenel Georget

Med flera års erfarenhet av att rekonstruera olycksfall förstår Chenel utmaningarna när man dokumenterar ett fall och tar fram tekniska animationer och simulationer. Som forensisk produktchef för MicroSurvey, en del av Hexagon, stöder Chenel användare av Leica Geosystems Map360-programvara för kartläggning.

Eric Richardson

Eric Richardson har 31,5 års erfarenhet från polisyrket. Eric inledde sin karriär hos Oklahoma City Police Department 1985. Han arbetade som patrullerande polis i 5 år och förflyttades sedan till brottsplatsundersökningar där han arbetade tills han gick i pension. Under sin tid hos Oklahoma City-polisen utredde Eric omkring 320 mord, flera självmord, misshandelsfall, rån och egendomsbrott. Eric lämnade poliskåren som Master Sergeant i december 2006. Under hans tid i Oklahoma City tog Eric även kandidatexamen i straffrätt. Eric har en kandidatexamen i straffrätt.

Eric började arbeta som specialagent på Oklahoma State Bureau of Investigations i december 2006. Han arbetade då bland annat med att undersöka brottsplatser. Eric utredde omkring 50 mord, flera självmord, misshandelsfall, rån och egendomsbrott. Under tiden på Oklahoma State Bureau of Investigations blev Eric år 2010 certifierad av International Association of Identification som Senior Crime Scene Analyst. Eric tog också en magisterexamen i luftfartsadministration 2009. Han lämnade Oklahoma State Bureau of Investigation i februari 2011 och började arbeta på League City Police Department i Texas.

Eric arbetade som forensisk specialist på League City Police Department i Texas fram till juni 2016. Eric ansvarade för bevisrummet, bearbetning av brottsplatser, jämförelse av fingeravtryck, videoanalys, bearbetning av bevis i laboratoriet och även för att avge vittnesmål i rättsprocesser. Eric är behörig expert i rättsprocesser i staterna Oklahoma och Texas samt i amerikansk federal domstol.

Han har undervisat i ett stort antal kurser om brottsplatsundersökningar sedan 1999. Eric har undervisat i brottsplatsfotografering, analys av blodstänk, rekonstruktion av skjutningar, kartläggning av brottsplatser (inklusive kartläggningar med totalstationer och 3D-scannrar) och utredningar av flygolyckor. Eric var tidigare CLEET-certifierad instruktör i staten Oklahoma. Han har utvecklat en omfattande checklista för brottsplatser och tagit fram en applikation för hantering av brottsplatser för Apple- och Android-enheter.

 

Ken Jones

Ken gick i pension efter 26 års anställning hos Portland-polisen, varav 20 år som kriminalutredare på den forensiska enheten. Han är fortfarande polis i Portland-polisens reservenhet och adjungerad professor i straffrätt för Portland Community College. Ken är utbildningsansvarig för Leica Geosystems Public Safety Group.

CFS - Jamie Selves

Jamie Selves har fått sin certifiering från MicoSurvey Software Inc. (Leica Geosystems) som utbildare för Incident Mapping Suite Trainer. Hon arbetar för Collision Forensic Solutions, L.L.C. och för MicroSurvey Software Inc. som utbildare inom forensisk kartläggning.

I sin roll som oberoende forensisk kartläggningsinstruktör har Jamie varit en mycket viktig resurs för många lokala och statliga brottsbekämpande myndigheter i hela USA. Hon reser över hela landet och delar med sig av sina kunskaper inom forensisk kartläggning. Hennes expertis är till stor nytta för de som vill lära sig mer om rekonstruktion av både brottsplatser och kollisioner. Efter avslutad utbildning erbjuder Jamie sina studenter stöd i form av teknisk support dygnet runt för en rad olika program, bland annat IMS Map 360, Total Station och Evidence Recorder.

Jamie har tidigare arbetat inom amerikanska armén som Information Systems Analyst i Fort Bragg i North Carolina. Hon har tagit emot flera medaljer och utmärkelser för sin kunskap om taktiska IT-nätverk och för sina insatser som fallskärmsjägare. Hon har bland annat tilldelats Iraq Campaign Medal med Arrowhead-symbolen.

Jamie har även en examen i Applied Science med inriktning på fotografi från International Academy of Art and Design i Tampa, Florida. Jamie arbetar för närvarande på sin certifiering inom forensisk fotografering och kartläggning från International Association for Identification.

Jamie är dessutom registrerad yogalärare. Hon har certifierats av Connected Warriors, Inc. som traumamedveten yogainstruktör. Hon erbjuder terapiprogram i traumamedveten yoga för militärpersonal, veteraner och deras anhöriga. Jamie är även ambassadör för Mission 22, en organisation som arbetar för att höja medvetenheten om självmord hos militärveteraner.

CFS - Joel Salinas

Joel Salinas, ACTAR, har över 33 års erfarenhet av att utreda och rekonstruera trafikolyckor. Han är ackrediterad av Accreditation Commission for Traffic Accident Reconstruction, (ACTAR # 1569). Han arbetade för Kaliforniens Highway Patrol mellan 1984–1988. Från 1988 till 2012 arbetade han för Vallejo Police Department i norra Kalifornien och gick i pension med befattningen Lieutenant. Han har utrett och övervakat mer än 1 000 trafikolyckor.

Han har vittnat som rekonstruktionsexpert inom brottmål och civilrättslig domstol.

Han har en omfattande erfarenhet inom rekonstruktion av trafikolyckor, forensisk kartläggning och laserscanning. Han arbetar nu som utbildare inom nämnda områden.

Joel är medförfattare till boken Fundamentals of Forensic Mapping och godkänd instruktör med certifiering från Professional Society of Forensic Mappers (PSFM).

Joel har en konsultverksamhet på deltid, Joel Salinas and Associates, där han tillhandahåller forensisk kartläggning, 3D-laserscanning och rekonstruktioner av trafikolyckor.

Joel är även medlem i California Association of Reconstruction Specialists (CAARS). Han är också medlem i PSFM och NAPARS.

CFS - Mike Selves

Mike Selves är en pensionerad polis som varit verksam i staten South Dakota. Mike har över tjugo års erfarenhet av brottsbekämpning, där hans mest formella roll varit som polis i South Dakota Highway Patrol.

Mike har omfattande erfarenhet av att utreda trafikolyckor och rekonstruktioner. Han har över tjugofyra års erfarenhet som Certified Crash Reconstruction Specialist och är även ackrediterad av Accreditation Commission for Traffic Accident Reconstruction (ACTAR #1286) som Traffic Accident Reconstructionist. Han är även expertvittne i både brottmål och civilrättsliga ärenden, och han har utrett många trafikolyckor under hela sin karriär.

Mike är också medlem i National Association of Professional Accident Reconstruction Specialists (NAPARS), Midwest Association of Technical Investigators (MATAI), National Association of Traffic Accident Reconstructionists and Investigators (NATARI) och Professional Society of Forensic Mapping.

Mike är certifierad utbildare för IMS Map360, Evidence Recorder Collection, forensisk kartläggning, CAD-programvara, och för kurser om utredning av trafikolyckor. Mike äger och driver även företaget Collision Forensic Solutions, LLC.

Support

Visit the helpdesk for any questions or feedback with the Incident Mapping Suite products.