Leica JetStream Enterprise – snabb hantering, visning av stora datavolymer

Obegränsat antal punkter – utan avbrott

Leica JetStream Enterprise HDS punktmolnsmjukvara

Leica JetStream Enterprise gör arbetet med punktmoln i CAD-system snabbare, enklare och mer skalbart.

JetStream Enterprise möjliggör ultrasnabb och kontinuerlig rendering av alla dina datapunkter. Du kan arbeta med mycket stora volymer med punktmolnsdata i det CAD-system du föredrar – utan fördröjningar och krångel.

Enkel åtkomst till punktmolnsdata i projekt i kombination med vår svit av Leica CloudWorx-pluginprogram gör att du kan arbeta intuitivt i det välbekanta gränssnittet och projektets ekosystem i din CAD-plattform; inlärningstiden förkortas och de vanliga problemen som uppstår när man arbetar med punktmolnsdata elimineras.

Centraliserad lagring och åtkomst underlättar samarbetet i dina projekt eftersom det eliminerar arbetstiden som kastas bort på dubbelarbete, förenklar back up-arbetsflöden och effektiviserar datahanteringen, vilket i slutändan sparar både tid och kostnader.

Snabb och sömlös rendering
Leica Geosystems exklusiva JetStream-teknologi möjliggör en ultrasnabb rendering av dina punktmolnsdata så att ett obegränsat antal punkter visas och öppnas direkt då du navigerar bland dina data. Genom att eliminera den frustrerande eftersläpningen vid rendering av inzoomningar, panoreringar och filmklipp gör JetStream arbetet enklare för användaren och ökar produktiviteten.

Skalning för stora datavolymer och mindre lagring
Leica JetStream Enterprise är utformad för hantering av stora datavolymer. JetStream Enterprise överbryggar den största produktivitetsutmaningen med punktmoln i CAD-system: den ständigt ökande datavolymen. JetStream Enterprise-filerna är en femtedel eller en tiondel så stora som traditionella filer, vilket innebär minskade lagringskostnader.

Även de allra största tänkbara datauppsättningarna renderas på bara några sekunder och ger den bästa möjliga punktmolnsåtergivningen. Du behöver inte kompromissa med precisionen på grund av dålig rendering – nu kan du fatta välgrundade beslut som baseras på alla dina data.

JetStream Enterprise-servern är ett användarvänligt datalager som tar emot punktmoln direkt från Cyclone och gör dem tillgängliga för CAD-användare direkt via CloudWorx-pluginprogrammet.

Servern har en robust prestanda och kan konfigureras i back end, men är nästan helt transparent för front end-användarna, så användarna som arbetar med produktion behöver inte tänka på hanteringen och överföringen av data.

Enkla arbetsflöden, samarbeten och säkerhetskopieringar
JetStream Enterprises optimerade prestanda för projektledning gör att användarna inte behöver vara experter på att arbeta med punktmoln, utan kan arbeta direkt i de CAD-system de föredrar genom Leicas intuitiva ClodWorx-pluginprogram. Centraliserad lagring och åtkomst underlättar samarbetet i dina projekt eftersom det eliminerar arbetstiden som kastas bort på dubbelarbete, förenklar back up-arbetsflöden och effektiviserar datahanteringen, vilket i slutändan sparar både tid och kostnader.

Kontakt gällande laserscanning

Kontakta oss för mer information om våra produkter inom laserscanning.
Kontakta oss för mer information om våra produkter inom laserscanning.

Shop Leica JetStream Enterprise

Nu kan du köpa JetStream Enterprise via vår e-Commerce shop!
Nu kan du köpa JetStream Enterprise via vår e-Commerce shop!