Monitoring i przyszłość ciężkiego budownictwa: Nowe usługi zapewniają rozwój firmy

Studium przypadku

Käppeli Digital Monitoring in Heavy Construction header

Autor: Megan Hansen

Monitoring i przyszłość ciężkiego budownictwa: Nowe usługi zapewniają rozwój firmy

Grupa Käppeli zatrudnia ponad 400 osób i posiada kluczowe kompetencje w zakresie budownictwa, logistyki, zrównoważonego rozwoju i cyfryzacji. Dostosowując się do ewolucji przemysłu budowlanego, Käppeli optymalnie integruje cyfryzację w swoim przedsiębiorstwie. Jako część większej grupy Käppeli, Käppeli Digital AG, z siedzibą w Sargans, Szwajcaria, wykorzystuje narzędzia cyfrowe do rozszerzenia swoich usług i zapewnienia szerokiej oferty w zakresie geomatyki, budownictwa i inteligentnych budynków, wizualizacji, technologii informacyjnych i symulacji.

Firma realizuje różnorodne projekty, w tym:

 • Skanowanie laserowe 3D budynków mieszkalnych, przemysłowych i komercyjnych oraz terenów
 • Monitorowanie deformacji
 • Tworzenie modeli terenu z danych z lotu UAV
 • Generowanie danych do tyczenia konstrukcji i modeli sterowania maszynami
 • Sterowanie maszynami 3D

Różnorodność projektów Käppeli Digital pokazuje, że skupienie się na cyfryzacji i innowacyjnych technologiach pomogło im być skutecznym dostawcą usług w wielu nowych aspektach branży ciężkiego budownictwa, w tym monitoringu.

The Käppeli Digital Team, offering monitoring services to their customers within heavy construction and other industries


Usługi monitoringu dla trwałego sukcesu

Obecnie na wielu placach budowy zatrudniona jest co najmniej jedna osoba z zespołu zajmującego się monitoringiem budowy, wykopów, kolei lub infrastruktury. W oparciu o zmieniające się potrzeby rynku, firma Käppeli Digital postanowiła rozszerzyć swoją ofertę o szereg usług związanych z monitoringiem wewnętrznym.

Doświadczenie Käppeli Digital w zakresie monitoringu wzrosło, poprawiając jakość i zwiększając wartość. Dzięki możliwości wewnętrznego podejmowania projektów monitoringu, mogą oni szybciej mapować, planować i realizować procesy i zadania. Ponieważ zapotrzebowanie na usługi monitoringu w inżynierii lądowej i wodnej stale rośnie, decyzja o rozszerzeniu zakresu usług była nie tylko konieczna, ale także logiczna i pozytywna dla tej zorientowanej na przyszłość firmy.

Podczas oceny dostawców, którzy mieli pomóc w rozszerzeniu usług o zautomatyzowany monitoring, Käppeli Digital wzięło pod uwagę wymagania długoterminowych projektów monitoringu oraz korzyści wynikające z wcześniejszego doświadczenia z tachimetrami Leica.

"Ważnym czynnikiem w naszej decyzji o zastosowaniu rozwiązania do monitoringu Leica Geosystems była jego łatwa integracja z naszymi istniejącymi systemami" - wyjaśnia Patrick Forrer, konsultant ds. budownictwa i inteligentnych budynków w Käppeli Digital. 


Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sargans: bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

W 2020 roku firma Käppeli wykorzystała rozwiązanie Leica do przeprowadzenia automatycznego monitoringu dużej oczyszczalni ścieków, demonstrując proces konfiguracji i możliwości systemu.

Oczyszczalnia ścieków w Sargans przetwarza ścieki z Mels, Sargans i Vilters-Wangs, trzech gmin o łącznej liczbie ludności około 25 000. Niedawno oczyszczalnia wymagała remontu, który kosztował około 34 milionów franków szwajcarskich. Głębokie wykopy w ramach projektu znajdowały się w pobliżu torów kolejowych SBB, co zwiększało prawdopodobieństwo osiadania torów i skłoniło operatora kolejowego SBB (Szwajcarskie Koleje Federalne) do zażądania zainstalowania w pełni automatycznego systemu monitorowania przed rozpoczęciem prac. Główne cele monitorowania obszaru remontu i jego sąsiedztwa obejmowały:

 • Wczesne wykrywanie wszelkich osiadań/odkształceń
 • Bezpieczeństwo operacyjne systemów torowych i ruchu pociągów
 • Bezpieczeństwo pracowników i wykonawców zaangażowanych w budowę
 • Udowodnienie szkód spowodowanych przez prace budowlane.

Dla firmy Käppeli Digital optymalne rozwiązanie monitoringu w przypadku renowacji oczyszczalni ścieków obejmowało:

For Käppeli Digital, the optimal monitoring solution for the sewage plant renovation included:

Käppeli Digital & Leica Geosystems - A monitoring power package 

Pierwsze kroki w monitorowaniu: Szkolenie i konfiguracja specyficzna dla danego projektu

Po jednodniowej sesji szkoleniowej przeprowadzonej przez Leica Geosystems, podczas której wyjaśniono zasady konfiguracji, ustawienia i działania systemu monitoringu, firma Käppeli Digital rozpoczęła prace na miejscu. W tym czasie zamontowano czujniki w terenie i ustawiono punkty referencyjne i monitoringowe. Z systemem zintegrowano dodatkową kamerę w celu wizualnego monitorowania dodatkowych warunków lokalnych. Następnie firma Käppeli Digital była w stanie w pełni skonfigurować system do autonomicznej pracy.

Käppeli Digital Monitoring Projects


Głębsze spojrzenie na projekt monitoringu

W dwugodzinnych odstępach czasu systemy monitoringu dokonały automatycznego pomiaru i oceny 10 pryzmatów na słupach nośnych sieci trakcyjnej oraz 28 pryzmatów na podkładach kolejowych. Mając te dane, na bieżąco analizowano kolejne pomiary i wyniki:

 • Skręcenia, zmiany ustawienia pionowego/poziomego i różnice wysokości szyn
 • Poziome i pionowe przemieszczenie słupów nośnych sieci trakcyjnej
 • Zmiana nachylenia słupów nośnych sieci trakcyjnej (wzdłuż i w poprzek)

Ten w pełni zautomatyzowany system gromadzenia danych z monitoringu dostarczał do centralnego serwera ciągłą telemetrię z terenu zakładu, która była automatycznie analizowana. W przypadku przekroczenia określonych przez klienta poziomów granicznych, powiadomienia były natychmiast wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, MS Teams i SMS do wszystkich osób znajdujących się na liście alarmowej. Dodatkowo, w każdy poniedziałek, klient i inni interesariusze otrzymywali raport z monitoringu wraz z wykresami.

W trakcie realizacji programu dodatkowe pomiary monitoringu ręcznego były importowane do systemu wraz z pomiarami automatycznymi w zdefiniowanych odstępach czasu i analizowane w programie GeoMoS Now! Ta kampania ręcznego monitoringu i rozwiązanie automatycznego monitoringu były kontynuowane do września 2021 roku.

"System działa doskonale" mówi Forrer. "Z pewnością będziemy go nadal używać dla naszych klientów w przyszłości i zdecydowanie polecilibyśmy również cały system monitoringu".


Monitoring usług i rozwój biznesu

Projekt monitorowania oczyszczalni ścieków Sargans firmy Käppeli Digital pokazuje kroki wymagane do stworzenia kompleksowego i w pełni zautomatyzowanego rozwiązania do monitorowania strukturalnego wraz z wartością dostosowania i raportowania dla klientów.

"Produkty, których używamy do w pełni zautomatyzowanego, długoterminowego monitorowania, całkowicie spełniają nasze oczekiwania. System, oprogramowanie i sprzęt są stabilne i bezproblemowe w ciągłej pracy" - ocenia Pascal Bonderer Dyrektor Zarządzający Käppeli Digital. "W przypadku jakichkolwiek problemów lub zapytań, wsparcie udzielane przez Leica Geosystems było zawsze szybkie i bardzo kompetentne".

Oprócz ciągłego monitorowania, Käppeli Digital realizuje projekty monitorowania kampanii, w których na przykład cotygodniowe pomiary są wykonywane przez ekspertów monitorujących na miejscu. Więcej o monitorowaniu kampanii przez Käppeli Digital można przeczytać tutaj.

Zarówno w przypadku monitoringu kampanii, jak i monitoringu automatycznego, dodanie przez Käppeli Digital cennych usług monitoringu sprzyjało rozwojowi firmy.

"Sprawdzone i niezawodne systemy są dla nas kluczowe" - wyjaśnia Bonderer. "Wynikająca z tego stabilność przekłada się na bezpośrednią oszczędność czasu i otworzyła nowy obszar biznesowy. Mamy nadzieję, że w przyszłości uda nam się zdobyć więcej kontraktów na monitoring."

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu firmy Leica Geosystems w zakresie monitoringu i kompleksowych rozwiązań, byli oni idealnym partnerem w podróży firmy Käppeli Digital pomiędzy projektami monitorowania kampanii a zautomatyzowanymi rozwiązaniami, wspierając ją w poszerzaniu portfolio usług dla klientów.


Zainteresowany monitoringiem? Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi przykładami, pokazującymi jak nasi klienci wykorzystują nasze rozwiązanie do usprawnienia procesu roboczego związanego z monitoringiem:

Przykłady wdrożeń monitoringu

Skontaktuj się z nami w sprawie monitoringu

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych rozwiązań monitoringu.
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych rozwiązań monitoringu.