Jak firma Warner Land Surveys wykorzystuje Leica Nova TS60

Studium przypadku

Autor: Andrew Griffin

Warner Land Surveys Ltd (Warner Surveys), założona w 1979 r., jest jedną z wiodących firm geodezyjnych w Wielkiej Brytanii. Realizując ponad 11 000 pojedynczych projektów w swojej 40-letniej historii, firma Warner Surveys zawsze skupia się na obsłudze klienta oraz dokładności gromadzonych i przekazywanych danych. Firma chce być „pierwszym wyborem” w branży  geodezjnej. Wraz z rozwojem firmy, szybko rozwinęły się zarówno działy budownictwa, jak i przemysłowe, aby wspierać ewoluującą bazę klientów.

„Od początku jako mała firma geodezyjna do miejsca, w którym jesteśmy teraz, nadal zapewniamy całościowe, konkurencyjne cenowo usługi, aby wspierać naszych klientów kompleksowymi rozwiązaniami 'od początku do końca', spełniającymi wszystkie wymagania związane z pomiarami, od koncepcji projektu do jego zakończenia,”- powiedział David Hutson, dyrektor zarządzający w Warner Surveys.


Trzy zastosowania, jeden tachimetrFirma zajmująca się geodezją lądową wykorzystuje szereg technik oraz najnowocześniejszą technologię pomiarową, aby zapewnić ukończenie każdego projektu z precyzją, dokładnością i wykorzystaniem najbardziej opłacalnego oraz bezpiecznego rozwiązania pomiarowego. Narzędzie Warner Surveys do pomiaru punktów osnowy geodezyjnej, weryfikacji pozyskanych danych i monitoringu 3D to Leica Nova TS60 - najdokładniejszy tachimetr na świecie.

„Leica TS60 to instrument, który firma Warner Surveys wykorzystuje podczas realizacji projektów wymagających najwyższego poziomu dokładności. Instrument mierzący kąty z dokładnością 0,5 sekundy, idealnie nadaje się do ręcznego monitoringu i pomiarów w dużych sieciach punktów osnowy, szczególnie w środowisku kolejowym. Znaleźliśmy również dodatkowe zastosowanie funkcji do obrazowania dostępnej w TS60 - ułatwia ona weryfikację pomiarów,”- wyjaśnia Hutson.

Poniższe przykłady wyjaśniają, jak firma korzysta z tachimetru TS60:

  • Prowadzenie pomiarów punktów osnowy geodezyjnej z najwyższą dokładnością, w celu weryfikacji sieci punktów osnowy wykorzystywanych podczas przebudowy stacji Kings Cross w Londynie;

  • Pomaga swoim klientom precyzyjnie wizualizować, jak będzie wyglądał nowy projekt lub rozbudowa, dostarczając pomiary do uzyskania „wiarygodnych wizualizacji”;

  • Monitoring przemieszczeń w 3D fasad lub starych budynków.


Pomiary osnowy geodezyjnej w celu realizacji projektu przebudowy stacji Kings CrossPaństwa dostosowują i rozbudowują swoje systemy kolejowe, aby podtrzymać rozwój miast i utrzymać gospodarkę w ruchu - Londyn nie jest wyjątkiem.

W ramach wartego wiele milionów funtów programu Network Rail, mającego na celu modernizację głównej linii East Coast w Wielkiej Brytanii, stara infrastruktura londyńskiej stacji Kings Cross zostanie wymieniona i przeprojektowana. Plany przebudowy stacji obejmują ułożenie toru w nowym układzie, z ponownym otwarciem nieużywanego tunelu, co pozwoli na doprowadzenie sześciu torów do stacji zamiast obecnych czterech.

Firma Warner Surveys otrzymała zlecenie na początku 2019 r. Zlecenie polegało na przywróceniu i ponownym pomiarze istniejącej sieci punktów osnowy w ramach projektu przebudowy stacji Kings Cross. Pomiar tej linii kolejowej wymagał  pozyskania danych  z  najwyższą precyzją i standardami  w  jak najkrótszym czasie.

„Ponieważ są to pomiary punktów osnowy geodezyjnej na potrzeby realizacji projektu kolejowego, wymagające bardzo wysokiego poziomu dokładności, od razu zdecydowaliśmy się na TS60 do wykonywania pomiarów ciągu poligonowego i punktów osnowy geodezyjnej,” - powiedział Chris Gilks, główny geodeta firmy Warner Surveys przy projekcie przebudowy Kings Cross. „Jest to idealny wybór do pomiarów osnowy na dużą skalę, ponieważ w tym projekcie wykorzystywane są wszystkie mocne strony instrumentu. Tachimetr TS60 pozwala nam mierzyć i rejestrować ``pomiary w seriach z dokładnością do 0,5 sekundy w poziomie i w pionie, co w rezultacie zapewnia wysokiej jakości zestawy danych, które pozwalają osiągnąć wymagane dokładności niezbędne do spełnienia określonych standardów projektu Network Rail."

Dokładność jest ważną zaletą, ale nie jest to jedyna korzyść płynąca z wykorzystania TS60 do pomiarów punktów osnowy geodezyjnej. Podczas projektu przebudowy stacji Kings Cross, oprócz obserwacji punktów naziemnych, istnieje również wymóg wykonywania pomiarów do kilku pryzmatów zamontowanych na ścianie.

„W przypadku projektów takich jak ten, w których występuje duża ilość punktów, podczas korzystania z aplikacji "Pomiar stacyjny", która jest dostępna w oprogramowaniu Leica Captivate, często trzeba było obserwować 12 lub więcej różnych punktów naziemnych i ściennych w obu położeniach lunety przez siedem pełnych serii. Na przykład; w przypadku 12 punktów oznaczałoby to 168 obserwacji wykonywanych z jednego stanowiska,”- wyjaśnia Gilks.

Ten proces może być bardzo wymagający pod względem czasu, szczególnie w środowisku kolejowym, gdzie dostępność pomiarowa i czas spędzony w terenie są na wagę złota.

„TS60 doskonale nadaje się do tego zadania dzięki zastosowaniu technologii piezoelektrycznej i bezzaciskowych śrub ruchu leniwego w przeciwieństwie do standardowych rozwiązań. Zwiększona prędkość obrotowa TS60 znacznie skraca czas obserwacji tak dużych ilości punktów, co z kolei zwiększa produktywność na godzinę w terenie i ostatecznie zmniejsza koszty Warner Surveys i naszego klienta,” dodaje Gilks.


Wizualnie zweryfikowane pomiaryWarner Surveys od dawna dostarcza wizualnie zweryfikowane pomiary na potrzeby opracowywania dokładnych odwzorowań wizualnych (AVR). AVR, zdjęcia fotograficzne przedstawiające dokładnie umieszczone w terenie nowe budowle, są używane przez architektów i deweloperów, zwykle do celów planowania, aby pokazać, jak może wyglądać przyszły obiekt. Zdjęcie można dokładnie umieścić i renderować w modelu 3D, aby zwizualizować potencjalne miejsce, pozyskując pomiary GPS i tachimetryczne.

Warner Surveys dostarcza swoim klientom lub firmie produkującej AVR dane pomiarowe, które ułatwiają cyfrowe modelowanie 3D. Eksperci mierzą dużą ilość punktów odniesienia dla zdjęć i położeń kamery, aby zapewnić wysoki poziom dokładności. Zebrane dane przez zespół są następnie importowane do cyfrowego modelu 3D klienta, z którego można renderować obrazy proponowanego projektu.

„TS60, dzięki możliwości pozyskiwania obrazów, pozwala dostarczać naszym klientom zdjęcia pomierzonych punktów odniesienia. Tachimetr dodaje obraz mierzonego punktu, co ułatwia obróbkę danych i może zostać przekazane klientowi w celu uwiarygodnienia pomiaru,” zauważa James Wallace, starszy geodeta w Warner Surveys.


Monitoring przemieszczeń 3DDokładne i wiarygodny informacje na temat stanu konstrukcji mają kluczowe znaczenie dla podejmowania szybkich i świadomych decyzji oraz reagowania na potencjalne problemy. 

W przypadku prac remontowych często zdarza się, że wymagane jest zabezpieczenie istniejącej fasady, podczas gdy wewnętrzna konstrukcja jest wyburzana i przebudowywana, aby bardziej odpowiadała nowym potrzebom. W takich przypadkach inżynierowie mogą zażądać instalacji systemu monitoringu w celu monitorowania fasady lub konstrukcji z milimetrową dokładnością.

Firma Warner Surveys prowadziła monitoring starych budynków i elewacji za pomocą tachimetru TS60, ponieważ zrobotyzowany tachimetr może określić własne położenie i orientację, mierząc punkty odniesienia  wskazane przez zespół.

„Kiedy Warner Surveys rozpoczyna proces tworzenia jednego z tych schematów monitoringu, przeprowadzamy w trzech seriach, z trzech stanowisk, pomiary punktów odniesienia i punktów monitorowanych w celu uzyskania wartości bazowych. TS60 naprawdę jest w swoim żywiole w trakcie tych pomiarów dzięki szybkości podczas zmiany położeń lunety i celowania na kolejne monitorowane punkty. Serwomotory wykorzystujące piezotechnologię, które sprawiają, że TS60 znacznie zwiększa szybkość, z jaką może prowadzić monitoring, przyczyniają się do szybszego zakończenia pomiarów i krótszego czasu oczekiwania na wyniki,” podsumowuje Peter Pearson, kierownik ds. Monitoringu w Warner Surveys.

Kontakt z Leica Geosystems w Polsce

Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.
Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.