Pomiar chmury punktów… odbiornikiem GNSS

Opinie firmy JTRS Registered Surveyor na temat odbiornika Leica GS18 I GNSS RTK

Studium przypadku Leica GS18 I.

Autor: Renata Barradas

Mierzymy chmurę punktów.

To hasło JTRS Registered Surveyor, profesjonalnej firmy geodezyjnej w Singapurze, która świadczy usługi skanowania laserowego 3D, pomiarów gruntów, mapowania lotniczego i kontroli, fotogrametrii i usług obrazowania. JTRS nieustannie poszukuje innowacyjnych i kreatywnych sposobów ulepszania świadczonych usług geodezyjnych.

Najnowszym skokiem technologicznym firmy jest możliwość pomiaru georeferencjonowanej chmury punktów i punktów dzięki zupełnie nowej technologii – Odbiornik GNSS RTK Leica GS18 I.

"Możliwość jednoczesnego wykonywania zdjęć z pomiarem pozycji w czasie rzeczywistym za pomocą jednego instrumentu naprawdę zmienia sposób wykonywania pomiarów - to koncepcja skanowania rzeczywistości," wyjaśnia Jimmy Tan, właściciel JTRS.

Ponadto, dzięki kompensacji wychylenia, która jest z tym związana, pomaga w szybkim wykonywaniu pomiarów RTK, co jest przydatne podczas pracy w nocy, jak to ma miejsce na pasach startowych lotnisk lub wiaduktach MRT. Nie potrzebuję dodatkowej pary rąk, do trzymania latarki, by świecić na libellę, podczas gdy ja poziomuję tyczkę."

Poza pomiarem chmury punktów, GS18 I to potężny odbiornik RTK, który łączy w jednym narzędziu szybką inicjalizację RTK, pomiary z kompensacją wychylenia i wizualne pozycjonowanie. Wraz z dodaniem GS18 I do ich portfolio, firma JTRS była w stanie świadczyć nowe usługi i ulepszać obecne.

Studium przypadku GS18 I

Sprawny model pracy 

JTRS używa głównie GS18 I do pomiarów podczas realizacji projektów infrastrukturalnych. Wymagana dokładność wynosi od 50 mm do 100 mm, a dla większości projektów nie przekracza 40 mm. Dla każdego projektu model pracy z tym wszechstronnym odbiornikiem jest następujący: 

  • Pomiar danych za pomocą tyczki lub wizualnego pozycjonowania przy użyciu GS18 I i oprogramowania terenowego Leica Captivate 
  • Przetwarzanie danych za pomocą oprogramowania biurowego Leica Infinity
  • Tworzenie produktów za pomocą: Infinity (do przetwarzania obrazów na chmury punktów), Leica JetStream (do publikowania chmur punktów) i 3D Reshaper (do modelowania obiektów na postawie chmur punktów). 

Według opinii Tan'a, "W przypadku GS18 I wystarczy skierować kamerę na obiekt, który chcę zmierzyć podczas chodzenia. Na przykład na jednym z moich projektów czas potrzebny na pomiar wykopu za pomocą GS18 I wynosił nie więcej niż pięć minut. Czas potrzebny na opracowanie danych w biurze przy użyciu oprogramowania Infinity wynosił 30 minut. Potrafię tworzyć prawdziwie kolorowe chmury punktów, które mogę eksportować do ortoobrazów, a także tworzyć cyfrowe modele powierzchni. Możliwe jest również szybkie i wydajne tworzenie setek punktów topograficznych z obrazów georeferencjonowanych."  

Studium przypadku GS18 I

Bezpieczeństwo i szybkość podczas pomiaru tyczenia i pomiaru powykonawczego wykopu

Prowadzenie wykopów lub pomiarów powykonawczych może stanowić duże wyzwanie. Geodeci zazwyczaj muszą podążać za harmonogramem prac wykonawcy, ponieważ wykop musi zostać zasypany, a pas drogowy musi zostać jak najszybciej ponownie otwarty. 

Kiedy firmie JTRS zlecono wykonanie dokumentacji wykopu, uznali to za okazję do przetestowania swojego nowego odbiornika GNSS. Poza powykonawczymi pomiarami wykopów i instalacji podziemnych, GS18 I pozwolił opracować chmurę punktów 3D i sekwencjonować ją w trójwymiarowym modelu. 

Swoboda korzystania zarówno z tyczki jak i Pozycjonowania Wizualnego do pomiarów w terenie oraz prosty proces obróbki danych w biurze, przenosi granice geodezji dla JTRS na inny poziom.

"Pomiar przy użyciu GS18 nigdy nie był tak ekscytujący. Po uchwyceniu terenu za pomocą technologii Pozycjonowania Wizualnego, jesteś w stanie potwierdzić współrzędne lub wysokości określonych punktów. Jestem w stanie pokazać klientowi obniżone poziomy istniejącego koryta rur, wybierając punkty na obrazach, które zostały zarejestrowane w kontrolerze terenowym - CS20,” potwierdza Tan. "Dodatkowo, jestem w stanie przetworzyć pozyskane dane i wygenerować listę punktów topograficznych ze współrzędnymi i wysokościami. Wszystko to odbywa się w komfortowym, klimatyzowanym wnętrzu mojego biura." 
 

Studium przypadku GS18 I.

Pewność i dokładność podczas pomiarów kontrolnych 

W przypadku projektu budowlanego i skanowania, który obejmował skanowanie 3D 1200 bloków, firma JTRS przeprowadziła kontrolę dokładności skanów pozyskanych za pomocą GS18 I. Po raz kolejny technologie kompensacji wychylenia odbiornika i Wizualnego Pozycjonowania umożliwiły dostęp do wcześniej nieosiągalnych punktów. 
"W jednym z naszych projektów, który realizowaliśmy z HDB (Housing Development Board) udało mi się zebrać współrzędne punktów pozyskanych podczas chodzenia z użyciem technologii Pozycjonowania Wizualnego. Dzięki GS18 I pomiar jest wygodny i szybki, a wyniki mogę otrzymać natychmiast, przed opuszczeniem placu budowy. 
Kiedy nie można było użyć tyczki, ponieważ znajdowała się zbyt blisko krawędzi budynku i sygnał RTK nie mógł zostać odebrany, skorzystaliśmy z metody Wizualnego Pozycjonowania i odeszliśmy dalej od budynku, aby odbierać sygnał RTK. "W większości przypadków stosujemy obie metody, jeśli pozwalają nam na to warunki terenowe,” opisuje Tan. 
 

Studium przypadku GS18 I.

Płynniejsza praca + wysoka jakość dostarczanych produktów = zadowoleni klienci

JTRS jest teraz w stanie pracować bezpieczniej i redukować koszty osobowe, ponieważ odbiornik GNSS jest obsługiwany tylko przez jedną osobę. Aby przygotować się do pracy z GS18 I w terenie, zespół nie potrzebował żadnego szkolenia i wystarczyło tylko krótkie wprowadzenie na temat przetwarzania obrazów w Infinity. 

"Klienci są bardziej pewni jakości otrzymywanych produktów. Dzięki Infinity jestem w stanie przetwarzać obrazy w prawdziwe chmury punktów z dokładną informacją o położeniu. Dzięki metodzie wizualnego wyznaczenia położenia mogę uchwycić dwa obrazy na sekundę, podczas chodzenia, a każdy obraz ma globalne współrzędne z jednego źródła - GS18 I. To tak, jakby latać dronem z zainstalowaną anteną GNSS i kamerą, z tą różnicą, że my chodzimy," podkreśla Tan. 

Studium przypadku GS18 I.

Otwieranie nowych możliwości poprzez pomiar chmur punktów 

JTRS specjalizuje się w rejestrowaniu rzeczywistości za pomocą skanowania laserowego 3D i fotogrametrii. GS18 I wpisuje się w motto firmy, które brzmi „pomiar chmury punktów” za pomocą odbiornika, który umożliwia geodetom swobodne i bezpieczne pomiary terenowe, prowadzenie kontroli prawie wszystkich danych oraz tworzenie wielu produktów. 

"Możemy dalej rozwijać chmury punktów do modelu 3D - to jest skanowanie rzeczywistości i jest bardzo pomocne w wizualizacji - wielokrotnie lepsze niż pojedynczy punkt, pojedyncza linia lub rysunek 2D. Za pomocą Infinity możesz także tworzyć cyfrowe modele powierzchni. Jest to dobre rozwiązanie dla inżynierów lub projektantów, którzy mogą wykorzystać ten model TIN w swoich pracach projektowych i łatwo wyodrębnić wysokości i warstwice, kierunki spływu wody i nie tylko." mówi Tan. 

GS18 I nie tylko pomaga ulepszyć obecne usługi świadczone przez JTRS, ale także pozwala firmie oferować nowe usługi. Możliwość tworzenia wielu produktów szybciej i przy mniejszym nakładzie środków doprowadziła do zwiększenia możliwości realizacji projektów. 

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, posłuchaj naszego webinaru z Jimmym Tanem.

 

 

 

Leica GS18 I

Wszechstronny, geodezyjny odbiornik GNSS RTK z funkcją Wizualnego Pozycjonowania. Rejestruj teren na zdjęciach i mierz z nich punkty, zarówno w terenie jak i później w...