Leica DX Manager rør- og kabelsøkere

Ett sentralt dashbord for alle Leica Geosystems deteksjonsløsninger

Leica DX Manager rør- og kabelsøkere - Deteksjonssystemer

Leica DX Manager er markedets eneste løsning for kartlegging av rør og kabler på enterprisenivå. En unik skydrevet løsning som gir enestående ytelse. Administrer prosjekter, oppgaver og romdata i ett sentralt dashbord for alle Leica Geosystems deteksjonsløsninger.

Oppdater tegninger, rådata, lokasjonsbilder, datalag og mobile skjemaer eksternt og i sanntid på enterprisenivå i stedet for å måtte oppdatere enkeltbrukere én om gangen. Med Leica DX Manager har du alle dashbord, statusoppdateringer og prosjektstyringsverktøy i én plattform. Nå kan prosjektledere følge feltoperasjoner i sanntid, og ta viktige beslutninger med en bedre forståelse av den gjeldende situasjonen.

Nøkkelfordeler

 • Enklere prosesser
 • Bedre datakvalitet og nøyaktighet
 • Konsistente datainnsamlingsmetoder
 • Integrasjon av DS2000, kabelsøk og kartleggingsdata
 • Arbeidsflyt som sikrer dataintegritet

Administrer hele arbeidsflyten

Del data til alle enheter og brukere i bedriften.

 • Analyser kartresultater
 • Visualiser på online-kart
 • Filtrer på brukere innenfor datointervaller eller andre attributter
 • Eksporter til standard GIS- og CAD-formater
 • Del data med kundene dine

Med en brukervennlig nettportal kan du administrere alle aspekter ved dokumentering av rør- og kabelsøk. Brukeren kan bytte mellom visning på gatenivå, satellittbilder og kartografiske gatekart. Måledata innhentet i felt blir umiddelbart tilgjengelige, og kan brukes av alle brukere når som helst og hvor som helst.

Integrering av rør-/kabelsøk

Leica DX Manager integrerer hele Leica Geosystems' deteksjonsportefølje i en enkel målearbeidsflyt, slik at brukeren kan bruke søkedybdemålinger i GNSS-målinger. Resultatet er en sømløs kombinasjon av begge verdener – med alle søkerelaterte data tilgjengelig i enten Leica DX Manager eller et valgfritt eksportformat.

 • Finn rør og kabler
 • Mål dybden
 • Alle lokasjonsdata sendes direkte til Leica DX Field-applikasjonen på GNSS-enheten
 • Den utløser GNSS-måling på kartleggingsenheten
 • Alle data blir integrert i metadataene for anlegget

Maksimal brukeropplevelse og produktivitet

Leica DX Field-mobilappen er designet for produktivitet og maksimal brukeropplevelse, og er utviklet for å sikre datakvalitet og presisjon.  

 • Enkel kartlegging/måling av eiendommer
 • Smarte mobilskjemaer
 • Umiddelbar visualisering på kart
 • Innsamling av metadata
 • Automatisk synkronisering med skyen
 • Full offline-kapasitet

Sørg for at dine måledata oppfyller kvalitetsforventningene dine (opp til centimeter med RTK) med varslinger fra Leica DX Manager, som hele tiden overvåker systemparametrene. Alle kvalitetsparametre blir lagret som metadata. I tillegg til kartlegging av rør og kabler, leverer den arbeidsordrer, timeregistrering og dokumenthåndtering.

Kontakt Leica Geosystems

Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.
Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.