Leica DX Manager lösning för installationskartering

En central kontrollpanel för alla lösningar från Leica Geosystems Detection

Leica DX Manager lösning för installationskartering - Detekteringssystem

Leica DX Manager är den enda företagsövergripande lösningen för installationskartering på marknaden. En unik molnbaserad lösning med enastående prestanda. Hantera projekt, uppgifter och spatiala data från en central kontrollpanel för alla Leica Geosystems Detection-lösningar.

Uppdatera ritningar, rådata, platsbilder, datalager och mobila formulär på avstånd och arbeta på företagsnivå i realtid snarare än att behöva uppdatera individuella användare manuellt en åt gången. Med Leica DX Manager får du alla kontrollpaneler, statusuppdateringar och projekthanteringsverktyg i en och samma plattform. Nu kan projektledare följa fältoperationer i realtid och fatta avgörande beslut med en bredare förståelse av den aktuella situationen.

Fördelar:

 • Förenklade processer
 • Förbättrad datakvalitet och dataprecision
 • Konsekventa datainsamlingsmetoder
 • Integrering av DS2000, kabelsökare och data från kartering av fysiska objekt
 • Arbetsflöden som upprätthåller dataintegritet

Hantera hela arbetsflödet

Dela data till alla enheter och användare inom din organisation.

 • Analysera kartresultat
 • Visualisera på onlinekartor
 • Filtrera baserat på användare, datumspann eller andra attribut
 • Exportera till standardmässiga GIS- och CAD-format
 • Dela data med dina klienter

En lättanvänd onlineportal möjliggör hantering av alla aspekter i dokumentering av installationslokaliseringsuppgifter. Användaren kan byta mellan gatuvy, satellitbilder och kartografiska gatukartor. Mätdata som inhämtas i fält blir omedelbart tillgängliga och åtkomliga för användare när som helst och var som helst.

Integrerad detektering av installationer

Leica DX Manager integrerar hela Leica Geosystems Detection-portföljen i ett enkelt mätningsarbetsflöde och ger användaren möjlighet att tillämpa sökarens djupmått till GNSS-mått. Resultatet blir en sömlös sammanslagning av båda dessa världar, och alla sökarrelaterade data går att granska antingen i Leica DX Manager eller något exportformat.

 • Lokalisera installationen
 • Mät djupet
 • Alla platsdata skickas direkt till Leica DX Field-programmet på GNSS-enheten.
 • Detta utlöser GNSS-mätningen på karteringsenheten
 • Alla data integreras i det fysiska objektets metadata

Maximal användarupplevelse och produktivitet

Mobilappen Leica DX Field är designad för produktivitet och maximal användarupplevelse och är byggd för att säkra kvaliteten och precisionen i data.  

 • Enkel kartering/mätning av tillgångar
 • Smarta mobila formulär
 • Omedelbar visualisering på kartan
 • Insamling av metadata
 • Automatisk synkronisering via molntjänster
 • Full funktion även offline

Se till att dina mätdata alltid uppfyller kvalitetskraven (upp till centimeternoggrannhet med RTK) med Leica DX Managers aviseringsfunktion som kontinuerligt övervakar systemparametrarna. Alla kvalitetsparametrar lagras som metadata. Jämte funktionerna för installationskartering hanterar den också arbetsordrar, tidsuppföljning och dokumenthantering.

Kontakta Leica Geosystems

Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.
Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.