Leica CloudWorx for AutoCAD

Punktsky-plugin for AutoCAD

Leica CloudWorx for AutoCAD

Leica CloudWorx for AutoCAD er den mest effektive og populære pluginprogramvaren for bruk av skydata for eksisterende bygg – innhentet med laserskannere – direkte i AutoCAD.

Brukerne dra fordeler av det velkjente brukergrensesnittet og verktøyene i AutoCAD for å forenkle lærekurven ved arbeid med laserskannede data. Brukerne kan lage presise 2D- og 3D-modeller av eksisterende bygg, kontrollere foreslått design mot eksisterende forhold, utføre kvalitetssikring av kritiske konstruksjons- og produksjonsdata og mye mer … direkte i AutoCAD.

Tidligere har brukerne ofte strevd med å manipulere punktskyer ved bruk av punktsky-plugins i AutoCAD. CloudWorx eliminerer dette problemet med det effektive TruSpace-visningsvinduet. Dette intuitive panoramavinduet gjør det lettere for brukeren å "se" hva punktskyen representerer, og det fungerer som en overordnet kontroll for enestående rask visning av punktskyer i AutoCAD.

Funksjoner og fordeler
 • Valgfrie datakilder: Cyclone, JetStream eller ReCap
 • Arbeid i AutoCAD med punktskyer fra alle laserskannere eller 3D-sensorer
 • Eliminer behovet for tidkrevende import og eksport av punktskyformater
 • Manipuler og naviger i store punktskydatasett, inkludert snitt, seksjoner og grensebokser
 • Med QuickSlice-verktøyet kan brukeren raskt snitte i og orientere punktskyen for å innrette den mot vegger og gulv
 • Auto-Fit Polyline-verkøyet brukes til rask tilpasning av 2D-linjer og buer til punktskyen med ett, to eller tre plukkepunkter. Kombiner med QuickSlice for rask, brukervennlig uttrekking av 2D-linjer
 • Stål, flens, automatisk rør og 2D-linjetilpasning
 • Katalogmontering for intelligent modellering av eksisterende bygg
 • Presise tilknytninger og konfliktkontroller
 • Verktøy for gulvets flathet og vater (Floor Flatness og Floor Levelness) med automatisk rapportgenerering i henhold til ASTM 1155-standarden
 • Orthoimage-verktøy for oppretting av GeoTIFF, PNG, JPEG, GIF og BMP-bilder
 • Automatisk orientering av UCS mot punktskyer
 • SmartPicks og Points on Grid-verktøy
 • TruSpace panoramisk visningsprogram med bakgrunnsbilder for intuitiv manipulering og bruk av punktskyer i visningsruten i programmet
 • Lagring av prosjektmiljøinnstillinger
 • Engelsk, tysk, japansk og andre språk er tilgjengelige

JetStream Experience

Leica Geosystems' JetStream punktskymotor gir enestående produktivitet med mer virkelighetstro sluttresultater når man arbeider med punktskyer i et CAD-miljø. Takket være øyeblikkelig lasting og uavbrutt rendring av alle punkter hele tiden, uten forsinkelser eller "regenerering". Selv med milliarder av punkter. Med JetStream Experience i CloudWorx for AutoCAD kan du spare tid og redusere kostnadene direkte i din nåværende CloudWorx-installasjon. Brukerne kan enkelt laste ned og kjøre Experience ved å klikke på den nye JetStream Experience-knappen i menylinjen, og deretter følge instruksjonene i programmet.

Kontakt oss om laserskanning i dag!

Ta kontakt med oss for mer informasjon om vår laserskanningsportefølje.
Ta kontakt med oss for mer informasjon om vår laserskanningsportefølje.

Kundehistorier fra hele verden

Les om hvordan kunder over hele verden bruker de ulike løsningene våre til å skape smarte endringer.
Les om hvordan kunder over hele verden bruker de ulike løsningene våre til å skape smarte endringer.