Leica iCON iXE2 – 2D-system

Den mest flexibla 2D-maskinstyrningen för grävmaskiner

Leica iCON excavate iXE2

Leica iCON iXE2 är ett användarvänligt, multifunktionellt 2D-styrsystem som utformats för att underlätta grävarbeten och öka produktiviteten. Systemet hanterar flera höjder och lutningar som ka konstrueras, i alla riktningar, utan att maskinen eller höjdreferensen som mätts med laser behöver återställas. Du matar in djup och lutning, och sedan kan du sätta igång att gräva.

Exakt styrning av enkel/dubbel lutning och djup
iCON iXE2 visar skopans faktiska position i relation till designhöjd och lutning, vilket gör att du snabbare når ditt målvärde.

Integrerat stöd för tiltrotator
iCON iXE2 erbjuder integrerat stöd för tiltrotatorer, och ger föraren tydlig information i hytten om skopans faktiska lutning och rotation under arbetet. iCON iXE2 ökar din produktivitet och ger dig möjlighet att utnyttja alla fördelar i maskinens styrsystem fullt ut.

Flexibelt system – alla delar kan uppgraderas
Tack vare det unika PowerSnap-konceptet iCON iXE2 som möjliggör blixtsnabb systeminstallation och full utbytbarhet mellan styrboxar är hela systemet uppgraderbart. Du kan börja med enkel lutning och uppgradera vid behov till ett komplett system för dubbel lutning genom att lägga till en rotationssensor och lutningssensor för skopan i systemet. Med ytterligare en 3D-kontrollpanel som tillval och GNSS-sensorer får du en högeffektiv 3D-vägledningslösning som möjliggör grävarbeten som följer 3D-designmodellen på din panel.


Fördelar med iCON iXE2
•    Noggrant automatiskt styrsystem för dubbel lutning och nivåer
•    Realtidsvisning av schaktning/fyllning på den grafiska displayen
•    Ingen gradkontroll behövs
•    Maximera maskinanvändningen och få avkastning på din investering från dag ett med rätt lutningsgrad direkt
•    Inga fler överdrivna grävarbeten – med det enkla och exakta systemet gräver du bara till den planerade lutningsgraden Sänk utgifterna för material och bränsle
•    Använd iCON excavate iXE2 på flera maskiner i din maskinpark. PowerSnap gör det möjligt att snabbt och enkelt byta mellan kontrollpaneler när du behöver
•    Enkel vertikal positionering av lod med den unika PowerDriller-funktionen
•    Exakt formning av kanter, sluttningar och konturer i med hjälp av tiltrotatortillbehör

Systemets funktioner
•    Enkelt användargränssnitt med intuitiv grafik
•    Funktionsknappar för omedelbar tillgång till viktiga funktioner
•    Valbar referenspunkt för skopan
•    Höjdvarning – ljudlarm som varnar vid inställd höjd, användbart för hängande kablar och arbeten under broar och i byggnader.
•    Stöd för tilt rotator

PowerSnap
 En ny nivå av flexibilitet och användarvänlighet
•    Systemet är igång och klart att användas direkt
•    Snabb växling mellan maskinernas kontrollpaneler för extra flexibilitet på arbetsplatsen
•    En PowerSnap-vagga för alla iCON excavate- och iCON grade-paneler
•    Lätt att ta bort viktiga komponenter som behöver förvaras säkert under natten
•    Trådlös och kabelfri anslutning till kontrollpaneler/displaypaneler
•    Säkerhetsfunktion som skyddar systemet och data vid fel
•    Unik patenterad Snap-on & Snap-off-funktionalitet

Leica MCH100 Machine Monitoring

Realtime solution monitoring earthmoving machine activity.
Realtime solution monitoring earthmoving machine activity.

Kontakta Leica Geosystems?

För att hitta vår service & support, våra affärsområden, regioner, telefonnummer & epost, klicka på länken.
För att hitta vår service & support, våra affärsområden, regioner, telefonnummer & epost, klicka på länken.

Leica iCON excavate for tilt rotators

Click to watch the video