Leica Captivate - Czy wiedziałeś?

Leica Captivate - Czy wiedziałeś?

Jak wspomniano w poprzednim artykule, Leica Captivate oferuje szeroki zakres aplikacji i prawdopodobnie nigdy nie słyszałeś o większości z nich!

Dlatego rozpoczęliśmy serię artykułów, z których każdy przedstawia aplikacje dostępne w oprogramowaniu Leica Captivate. Jeśli często ustawiasz stanowisko tachimetru przy użyciu metody wcięcia wstecz, dzisiejsza aplikacja jest dla Ciebie - na prawdę skróci czas potrzebny na ustawienie stanowiska...

 Aplikacja Automatyczne Ustawienie Stanowiska

Jak wiesz, podczas wcięcia wstecz ustawiasz tachimetr nad nieznanym punktem i wykonujesz pomiar do dwóch lub więcej znanych punktów. Na podstawie tych pomiarów instrument obliczy współrzędne stanowiska.

Aby skorzystać z tej metody ustawienia stanowiska, musisz wykonać następujące czynności

  • Wiedzieć, które punkty znajdują się w pobliżu miejsca pracy, i z których skorzystasz
  • Znać nazwy tych punktów w obiekcie współrzędnych (numery punktów)
  • Wybierz każdy punkt z listy punktów.
  • Wyceluj i zmierz punkt
  • Powtórz to dla kolejnych mierzonych punktów

Aplikacja do automatycznego ustawienia stanowiska może zautomatyzować wiele z tych kroków. Po ustawieniu instrumentu na statywie i spoziomowaniu można uruchomić aplikację. Najpierw należy wybrać obiekt zawierający wszystkie potrzebne punkty stałe.

Po prostu wprowadź nazwę punktu używanego do wcięcia wstecz (i jeśli chcesz, nadaj kod temu punktowi), wysokość instrumentu i obiekt, w którym zapisane zostaną pomierzone punkty.


Po wejściu do menu Zmierz cel 1, Tachimetr zacznie się obracać i szukać punktów. Po znalezieniu pryzmatu możesz wprowadzić wysokość pryzmatu i wybrać typ pryzmatu, a następnie nacisnąć F1 (Mierz), aby zmierzyć punkt. Następnie instrument obróci się ponownie, szukając następnego celu. Ponownie wprowadź wysokość pryzmatu oraz typ pryzmatu i naciśnij F1 (Mierz).


Po wykonaniu pomiaru do co najmniej trzech punktów, które aplikacja może dopasować do punktów stałych, wynik ustawienia stanowiska zostanie obliczony i wyświetlony. Możesz teraz wyświetlić wyniki ustawienia stanowiska, sprawdzić dokładność i wyświetlić punkty stanowiska w Widoku 3D. Naciśnięcie przycisku F1 (Ustaw) spowoduje zapisane i użycie tego nowego stanowiska. W razie potrzeby można również dodać więcej punktów do ustawienia stanowiska.


Ustawienie stanowiska może być jeszcze szybsze, jeśli wszystkie pryzmaty do ustawienia stanowiska mają tę samą wysokość i typ, na przykład podczas pomiaru do zainstalowanych na stałe pryzmatów. W takim przypadku instrument może automatycznie zmierzyć wszystkie punkty. Obróci się o 360° i wykona pomiar do wszystkich znalezionych pryzmatów. Punkty, które pasują do punktów stałych znajdujących się w wybranym obiekcie współrzędnych, zostaną następnie wykorzystane do obliczenia nowego stanowiska.


Po zapisaniu nowego stanowiska, aplikacja zostanie zamknięta i możesz wybrać dowolną z dostępnych aplikacji w Leica Captivate, aby rozpocząć pracę.

Tę aplikację można pobrać z Leica myWorld i ma ona okres próbny, więc zachęcamy do wypróbowania jej przed zakupem. Jeśli jesteś zainteresowany tą aplikacją, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Leica.

Przykłady wdrożeń

Przeczytaj, jak klienci z całego świata wdrażają nasze różnorodne rozwiązania, by kształtować inteligentne zmiany.
Przeczytaj, jak klienci z całego świata wdrażają nasze różnorodne rozwiązania, by kształtować inteligentne zmiany.

Kontakt z Leica Geosystems

Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.
Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.