5 förbättringar i Leica Captivate v3.0 som gör det enklare att växla mellan olika projekt

Ändra hur du hanterar styrdata

Leica Captivate

När du arbetar som lantmätare eller anläggningsingenjör arbetar du ofta parallellt med flera olika mätprojekt och anläggningsprojekt, ibland under samma dag. Det innebär att du behöver flytta dina instrument mellan olika platser, och växla mellan olika mätjobb, olika uppsättningar av konstruktionsdata och olika koordinatsystem och liknande i Leica Captivate.

När du använder Captivate (och det hoppas vi förstås att du gör) så växlar du mellan olika aktuella jobb (det jobb som mätdata sparas i) med en enkel fingersvepning i hempanelen. Men det är inte riktigt lika enkelt att växla mellan olika uppsättningar av styrdata (data som används för att ställa in instrument) och konstruktionsdata (utsättningsdata).

Leica Captivate    Leica Captivate

Arbeta på flera olika arbetsplatser under en och samma dag

Den nya Captivate v3.0 kommer att släppas 1 december. Den här versionen har fem stora förbättringar som gör att du kan växla mellan projekt på ett mycket effektivare sätt. Låt oss ta en närmare titt på uppdateringarna och förbättringarna vi gjort.

Varför följer inte mina konstruktionsdata och styrdata med när jag går från ett projekt till ett annat?

I Captivate väljer användaren i hempanelen vilket jobb aktuella mätdata ska sparas i. I tidigare versioner av Captivate valde man jobbet som innehöll data för inställning av totalstationer i panelen Choose Design Data (Välj konstruktionsdata) och använde samma procedur för väglinjeberäkningsdata och DTM-data.

För att växla mellan olika projekt var man varje gång tvungen att välja aktuellt jobb och aktuell uppsättning med konstruktionsdata, styrdata, DTM och/eller väglinjeberäkningsjobb. Det kan bli ganska tidsödande i längden, och det smyger lättare in fel om användaren skulle glömma att byta jobb och råka använda fel datauppsättning.

Leica Captivate

Välja ett styrningsjobb i Captivate

I den nya versionen av Captivate kan du koppla styrdata, konstruktionsdata, DTM- och väglinjeberäkningsjobb till det jobb du väljer i hempanelen. Det betyder att du kan välja jobbet med ett enkelt svep för att automatiskt aktivera kopplade styrdata, konstruktionsdata, DTM- och väglinjeberäkningsdata i bakgrunden varje gång du börjar arbeta med ett nytt projekt. Detta sparar tid när du växlar mellan olika projekt, och förebygger risken för fel eftersom rätt data används automatiskt.

Leica Captivate

Välja kopplade styrjobb i Captivate v3.0


Leica Captivate

Välja kopplade konstruktionsjobb i Captivate v3.0

Mina kontrollpunkter är utspridda över flera olika jobb. Kan jag använda dem utan att hela tiden behöva växla mellan olika styrjobb?

I tidigare versioner av Captivate gick det bara att välja ett jobb med punkter och linjer i panelen för konstruktionsdata. I den nya versionen finns det ingen begränsning för antalet konstruktionsdatajobb som kan kopplas till det aktuella jobbet som är valt i hempanelen. Det betyder att användaren kan välja flera jobb som innehåller styrdata, och flera jobb som innehåller konstruktionsdata och koppla dem till samma befintliga jobb.

Datan från alla dessa sammankopplade jobb och det aktuella, pågående jobbet kombineras i en så kallad datauppsättning som finns tillgänglig i de olika apparna.

I 3D-visningsprogrammet för mätningsappen är alla data från de kopplade jobben gråmarkerade så att du kan se dem men samtidigt särskilja dem från aktuella mätdata.

I Setup-appen (installationsappen) visas enbart data från de kopplade jobben eftersom de innehåller styrdatan som användes för installationen.

Leica Captivate

Kombinera punkter från flera jobb i datauppsättningen i Captivate v3.0

Om alla data kombineras i en datauppsättning, kan jag använda COGO-metoder med punkter från olika jobb?

Ja. Innehållet i dina kopplade jobb kombineras i datauppsättningen. COGO-appen har tillgång till datauppsättningen, så med den nya versionen av Captivate kan du göra beräkningar mellan kontrollpunkter från olika jobb och punkter i det aktuella jobbet.

Leica Captivate

Välja punkter i COGO Inverse i Captivate v3.0


Leica Captivate

Välja punkter från datauppsättningen i COGO Inverse i Captivate v3.0

Om alla mina styrdata kombineras i en och samma datauppsättning, hur kan jag enkelt hitta de punkter jag behöver?

Det är en bra fråga, eftersom en datauppsättning med stora mängder kopplade styrdata och konstruktionsdata kan innehålla en stor mängd punkter och linjer.

I Captivate v3.0 visas egenskaperna för varje enskilt jobb i en översikt över egenskaperna för alla kopplade jobb. Du kan också se en sammanfattning av alla punkter och linjer i de kopplade jobben genom att gå in och visa datauppsättningen.

Användaren kan nu välja att visa eller dölja kopplade jobb, vilket innebär att punkter och linjer från kopplade jobb visas eller döljs i datauppsättningen. På detta sätt har du tillgång till alla kopplade jobb för senare användning, men du kan välja att dölja dem tillfälligt för att få en tydligare överblick.

Leica Captivate

Inställningar för visning av jobb i Captivate v3.0

Det finns också flera olika filter som kan användas för punkter i datauppsättningen. Vi har tagit fram ett nytt filteralternativ som definierar flera olika räckvidder för punkter för att ge användaren ännu större valfrihet att visa eller dölja punkter.

Punktfiltren förs sedan över till apparna, så att ett filter för punkträckvidd till exempel kan användas för att definiera den utsättningslista som ska användas för dagen. Det gör att användaren bara ser den information som behövs för att utföra den aktuella arbetsuppgiften, samtidigt som alla relevanta data fortfarande är kopplade till det aktuella jobbet.

Leica Captivate

Använda det nya filtret för identifiering av flera punkter i Captivate v3.0


Leica Captivate

Använda det nya filtret för identifiering av flera punkter i Captivate v3.0

Går det att göra listan över tillgängliga jobb tydligare?

Ja, det gör det. I och med den nya funktionen med kopplade jobb introducerar vi även en jobbhanteringspanel som du når genom att trycka på F6 när du är i hempanelen. I jobbhanteringspanelen visas alla tillgängliga jobb i instrumentet och du kan ange vilka jobb som ska visas i listan över tillgängliga jobb i hempanelen. Om du vill att listan ska innehålla så lite som möjligt kan du dölja alla jobb utom ditt aktuella jobb via hempanelen.

Leica Captivate

Dölja jobb i hempanelen i Captivate v3.0

Jag var nöjd med arbetsflödet i Captivate – måste jag ändra mitt arbetssätt nu?

Nej, det behöver du inte. Den gamla arbetsmetoden är fortfarande tillgänglig i Captivate v3.0, och du kan fortsätta jobba som du gjort innan. Om du inte kopplar några styrjobb eller konstruktionsjobb till ditt aktuella jobb kommer du knappt märka de nya funktionerna.

Var hittar jag den nya versionen?

Den nya Captivate v3.0-fältmjukvaran finns tillgänglig i Leica myWorld för nedladdning. För att kunna installera den behöver du en giltig Customer Care Package-licens (CCP). Om du har några frågor eller synpunkter kan du kontakta din lokala Leica Geosystems-representant.

 

Elke Hacker

Elke Hacker
Senior Product Manager Fältmjukvara
Leica Geosystems

Leica Captivate

Software with familiar apps and easy-to-use touch technology
Software with familiar apps and easy-to-use touch technology

Kundcase

Läs om hur kunder från hela världen drar nytta av våra mångsidiga lösningar på ett smart sätt.
Läs om hur kunder från hela världen drar nytta av våra mångsidiga lösningar på ett smart sätt.

Kontakta Leica Geosystems

Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.
Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.

5 förbättringar i Leica Captivate v3.0 som gör det enklare att växla mellan olika projekt

Ny version av Leica Captivate som ökar effektiviteten
Ny version av Leica Captivate som ökar effektiviteten