5 forbedringer i Leica Captivate v3.0 som gir mer effektiv veksling mellom prosjekter

Endrer måten kontrolldata håndteres på

Leica Captivate

Travle landmålere og anleggsingeniører jobber gjerne parallelt på flere oppmålings- eller byggeprosjekter, og beveger seg kanskje mellom dem daglig. Det betyr ikke bare at instrumentet må flyttes til et nytt sted, men også at man må bytte målejobb, oppsettdata, designdata, koordinatsystem osv. i Leica Captivate.

Når du bruker Captivate (noe vi håper du gjør), kan du bytte arbeidsjobb (jobben måledataene skal lagres i) med et enkelt sveip i hovedpanelet. Men endring av kontrolldata (dataene som brukes til oppsett av instrumentet) og designdata (dataene som skal stikkes ut) kan ikke endres like raskt.

Leica Captivate    Leica Captivate

Arbeide på forskjellige prosjektanlegg i løpet av dagen

Nye Captivate v3.0 lanseres 1. desember. Den inneholder fem store forbedringer som gjør det mye mer effektivt å bytte mellom prosjekter. La oss se på utfordringene vi har håndtert i den nye versjonen og hvilke endringer vi har gjort.

Hvorfor endres ikke design- og kontrolldata sammen med jobben når jeg bytter prosjekt?

I Captivate velger brukeren hvilken jobb de målte dataene skal lagres i, med karusellen på hovedpanelet. I tidligere versjoner av Captivate ble jobben som inneholdt data for totalstasjonsoppsettet valgt i panelet Choose Design Data (Velg designdata), og det samme ble gjort for eventuell innretting eller DTM-data som skulle brukes.

Hvis man byttet prosjekt, måtte en annen jobb velges i hovedpanelet, samt et annet sett kontrolldata, designdata, DTM- og/eller innrettingsjobber. Dette kunne være ganske tidkrevende når man gjorde det ofte, og det kunne føre til feil hvis man glemte å bytte en av jobbene og brukte feil data.

Leica Captivate

Velge en kontrolljobb i Captivate

Med den nye versjonen av Captivate kan kontrolldata, designdata, DTM- og innrettingsjobber knyttes til den valgte jobben i hovedpanelet. Det betyr at hver gang brukeren begynner å jobbe med et annet prosjekt, er ett sveip i hovedpanelet alt som kreves for å aktivere tilknyttede design-, kontroll- og innrettingsdata automatisk i bakgrunnen. Dette sparer tid når man bytter prosjekt, og reduserer faren for feil fordi man automatisk bruker riktige data.

Leica Captivate

Velge tilknyttede kontrolljobber i Captivate v3.0


Leica Captivate

Velge tilknyttede designjobber i Captivate v3.0

Kontrollpunktene mine er spredt over flere jobber. Er det mulig å bruke  dem uten hele tiden å bytte kontrolljobb?

I tidligere versjoner av Captivate kunne man bare velge én jobb som inneholdt kontaktpunkter og -linjer i designdatapanelet. Den nye versjonen begrenser ikke hvor mange kontrolldatajobber som er knyttet til arbeidsjobben som er valgt i hovedpanelet. Det betyr at brukeren kan velge flere jobber som inneholder kontrolldata og flere jobber som inneholder designdata, og knytte alle til den samme arbeidsjobben.

Data fra alle disse tilknyttede jobbene og arbeidsjobben kombineres i et såkalt datasett, som er tilgjengelig i de ulike appene ved behov.

I 3D-visningen i måleappen vises for eksempel alle data fra tilknyttede jobber nedtonet, slik at de er synlige, men også enkelt kan skilles fra de målte dataene.

I oppsettappen vises bare data fra de tilknyttede jobbene, siden de inneholder kontrolldataene som brukes i oppsettet.

Leica Captivate

Punkter fra flere jobber er kombinert i datasettet i Captivate v3.0

Hvis alle data er kombinert i et datasett, kan jeg bruke COGO-metoder med punkter fra ulike jobber?

Ja. Som tidligere nevnt blir innholdet i tilknyttede jobber kombinert i datasettet. COGO-appen leser datasettet, slik at den nye Captivate-versjonen gjør det mulig å foreta COGO-beregninger mellom kontrollpunkter fra flere jobber og punkter i arbeidsjobben.

Leica Captivate

Velge punkter i COGO Inverse i Captivate v3.0


Leica Captivate

Velge punkter fra datasettet i COGO Inverse i Captivate v3.0

Hvis alle kontrolldataene mine er kombinert i ett datasett, hvordan kan jeg enkelt finne punktene?

Det er et godt spørsmål, for datasettet kan inneholde mange punkter og linjer når man knytter sammen flere kontroll- og designdata i arbeidsjobben.

I Captivate v3.0 viser jobbegenskapene for hver arbeidsjobb en oversikt over alle tilknyttede jobber, og gir tilgang til en datasettside som viser en oppsummering av alle punkter og linjer i de tilknyttede jobbene.

Brukeren har nå mulighet til å gjøre tilknyttede jobber "synlige" eller "usynlige", slik at punkter og linjer fra tilknyttede jobber vises eller er skjult i datasettet. Dette gjør det mulig å beholde alle tilhørende jobber knyttet til arbeidsjobben for senere bruk, men skjule innholdet midlertidig for bedre oversikt.

Leica Captivate

Redigere jobbsynligheten i Captivate v3.0

I tillegg kan flere filteralternativer brukes på punktene i datasettet. Et nytt filteralternativ gjør det mulig å definere flere punktområder, noe som gir brukeren full frihet til å velge å vise eller skjule punkter.

Punktfiltrene overføres deretter til appene, slik at et punktområdefilter for eksempel kan brukes til å lage en utstikkingsliste for dagen. Dette gjør at brukeren kan konsentrere seg om den aktuelle oppgaven og se bare nødvendig informasjon, samtidig som alle relevante data fortsatt er knyttet til den aktuelle arbeidsjobben.

Leica Captivate

Bruke det nye multipunkt-ID-områdefilteret i Captivate v3.0


Leica Captivate

Bruke det nye multipunkt-ID-områdefilteret i Captivate v3.0

Er det mulig å rydde opp i jobbkarusellen slik at det blir lettere å finne jobbene?

Ja, det er det. Med det nye konseptet med tilknyttede jobber har vi innført et jobbadministrasjonspanel, som er tilgjengelig via F6-knappen på hovedpanelet. Jobbadministrasjonen viser alle jobber som er tilgjengelige på instrumentet, og gjør det mulig å definere hvilke jobber som skal være synlige i jobbkarusellen på hovedpanelet. Hvis du vil at det skal være ekstra oversiktlig, kan du skjule alle jobber unntatt den aktuelle arbeidsjobben fra hovedpanelet.

Leica Captivate

Velge jobber som ikke skal vises på hovedpanelet i Captivate v3.0

Men jeg var fornøyd med hvordan Captivate fungerte. Hvorfor må jeg endre arbeidsmåten nå?

Det må du ikke. Den gamle måten å arbeide med jobber på er fortsatt tilgjengelig i Captivate v3.0, og du kan fortsette å jobbe som før etter oppgraderingen. Hvis du aldri knytter kontroll- eller designjobber til arbeidsjobben, kommer du knapt til å legge merke til den nye funksjonen.

Hvordan får jeg tak i den nye versjonen?

Den nye Captivate v3.0 feltprogramvaren er tilgjengelig for nedlasting på Leica myWorld fra 1. desember 2017. Installasjonen krever en Customer Care Package (CCP) med lisens som er gyldig til minst 1. desember 2017. Kontakt den lokale Leica Geosystems-representanten hvis du har spesifikke spørsmål eller ønsker.

 

Elke Hacker

Elke Hacker
Senior Product Manager Field Software
Leica Geosystems AG

Leica Captivate

Software with familiar apps and easy-to-use touch technology
Software with familiar apps and easy-to-use touch technology

Kundehistorier fra hele verden

Les om hvordan kunder over hele verden bruker de ulike løsningene våre til å skape smarte endringer.
Les om hvordan kunder over hele verden bruker de ulike løsningene våre til å skape smarte endringer.

Kontakt Leica Geosystems

Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.
Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.