Horisontella betongytor

Leica Rugby 810

Planlaser med en knapp.

Leica Sprinter 150

Elektronisk avvägare med produktiva funktioner.

Leica NA700-serien

De tåligaste optiska avvägningsinstrument du kan hitta.